top of page
Banner SoydeMijas.jpg
2.png
Vi vill vara svaret på alla aktuella och akuta behov i vårt samhälle. Vår UPPDRAG är att främja och försvara ”OKRÄNKBARA VÄRDEN”som genom födslorätten tillhör varje medborgare.
Programa electoral
logo.jpg

VÅRT VALPROGRAM

-Baserat på 10 huvudpunkter-

PROGRAMMENY:

(1) Rätten till ett värdigt liv

(2) Lika möjligheter

(3) Försvaret av medborgarskapet

(4) Vården om medborgarskap

(5) Socialhjälp för bostäder

(6) Vård och skydd av miljön

(7) Strukturella förbättringar och ekonomiskt lyft

(8) Bygga ett lusthus i glas

(9) Den tredje tidsålderns gestalt i Mijas

(10) Fritid och fritid i Mijas

1
2
3
4
5
6

1.- RÄTTEN TILL ETT ANSTÄNDIG LIV:

a)  bonus  av IBI på det första hemmet (vanlig bostad)

IBI-bonusprocessen på det första hemmet kommer att vara följande:

1:a regeringsåret: 
Inkomstskatt lika med eller mindre än 30 000 euro per år och pensionärer kommer inte längre att betala IBI på sin första bostad. Resten av högre inkomster får 50 % rabatt på avgiften. Företag, företag och andra fastigheter som inte är en individs första hem är undantagna.

2:a regeringsåret:
Inkomstskatt lika med eller mindre än 50 000 euro per år kommer inte längre att betala IBI på sin första bostad. Resten av högre inkomster får 50 % rabatt på avgiften. Företag, företag och andra fastigheter som inte är en individs första hem är undantagna.


3:e regeringsåret:

 

Inkomstskatt lika med eller mindre än 100 000 euro per år kommer inte längre att betala IBI på deras första bostad. Resten av högre inkomster får 50 % rabatt på avgiften. 
Företag, företag och andra fastigheter som inte är en individs första hem är undantagna.

4:e regeringsåret:
IBI kommer inte längre att betalas på den första bostaden. Företag, företag och andra fastigheter som inte är en individs första hem är undantagna.


b)  Bonus på 100% cirkulationshastigheten på det första fordonet för IRPF inkomst mindre än eller lika med 18 000 euro per år.


c) Ökning av cirkulationshastigheten för lyxfordon:

Superbilar,  Yachter, privata jetplan. Nya priser som passar den ekonomiska kategorin.


d) Omstrukturering och optimering av nuvarande sociala biståndsorganisation och distributionssystem:

 

Skapande av effektivt ekonomiskt stöd: som beror på och anpassar sig till varje enskilt fall och inte mer generiskt.  Stöd anpassat till varje individs eller familjs verkliga och aktuella behov.

 


2.- LIKA MÖJLIGHETER:


Alla medborgare utan uteslutning av ras, kön, ålder och social status måste ha  samma möjligheter att kunna utvecklas utan några fördomar.

a)  Byggnad  av nya förskolor och förbättring av de nuvarande:

Vi kommer att bygga och möjliggöra förskolor i nya offentliga och kostnadsfria lokaler så att barn från Mijas har tillgång till en utbildning av hög kvalitet från mycket ung ålder.  

Dessa nya förskolor kommer också att ha bättre infrastruktur, samt en hälsopost bemannad av professionella.

ALLT DIDAKTISKT MATERIAL KOMMER ATT VARA GRATIS. INGEN REGISTRERING ELLER AVGIFTER BETALAS. 


b) Byggande av ett universitetscampus i Mijas (yrkesutbildningar ingår).

Vi garanterar gratis inskrivning till alla Mijas och deras barn (Mijas med minst 5 års registrering i kommunen). Vi kommer att skapa  ett system med universitetsstipendier som stödjer de mest behövande studenterna.  

Förutom de klassiska examina (juridik, ingenjör eller ekonomi...) kommer vi att ge vika för moderna och aktuella examina med inriktningar på de senaste språken  IT och systemprogrammering, cybersäkerhet, internet of things, Blockchain och digitala operativsystem.  På så sätt kommer vi att locka studenter från hela världen och de stora multinationella IT- och digitala företagen som kommer att skapa dotterbolag i Mijas för att dra nytta av vårt "Human Capital".


c) Skapande av specialiserade sociala center för att ge stöd och utbildning till medborgare som är utanför arbetslivet eller som behöver uppdatera sin utbildning.

Rekrytering av yrkesverksamma från olika kultursektorer som kan vägleda, stödja och utbilda arbetare genom aktuella kurser relaterade till marknadens efterfrågan.

 

d) Vi kommer att omstrukturera det kommunala bolaget "Inserción Laboral de Renta Básica" för att anpassa det till nuvarande behov.

Funktionen för detta företag som skapades 2011 är nu föråldrad, att sätta människor på gator, även om det är ett anständigt jobb som andra, ger inte möjligheten att skapa nya jobb, utbilda arbetare eller stimulera medfödda passioner. 

Grundinkomstföretaget för införande av arbetskraft måste, samtidigt som det behåller sin möjlighet att städa gator och offentliga områden (som kan väljas av användaren), ge varje arbetare möjligheten att välja en arbetssektor som bäst passar deras önskemål eller passioner.  

Av denna anledning kommer vi att skapa, i samarbete med hundratals Mijas-företag (från olika ekonomiska sektorer), ett program för utbildningsarbete, genom "Job Training"-kontrakt (kontrakt på 6 månader till  1 år) utan kostnad för Mijas-företag med lön som betalas av det kommunala bolaget.  

 

3.- FÖRSVARET AV MEDBORGARSKAP:


Vi kommer att skydda  och vi kommer att försvara alla medborgares rättigheter, så att de återigen känner skyddet av staten som något gott, som en symbol för tillit och respekt i försvaret av det gemensamma bästa:

a) Vi kommer att skapa en avdelning som heter "Ny verksamhet i Mijas"

Med ett nödtelefonnummer som betjänas 24 timmar om dygnet av ett team av kvalificerade personer som kommer att ha mer personal beroende på tid på dygnet och årstider, vilket ökar under de mest hektiska timmarna eller under de mest problematiska månaderna:

Den här nya avdelningen kommer att hantera alla typer av nödsamtal och kommer omedelbart att behandla händelsen till motsvarande aktionsavdelning: polis, civilvakt, brandmän, hälsovård.


b) Vi kommer att skapa minipolisbaracker (prefabricerade) i de olika bostadsområdena i Mijas:

De kommer att vara i drift från 23:00 till 07:00, särskilt i urbaniseringsområden som är praktiskt taget obevakade idag. Varje minipolisstation kommer att ha minst 2 bilar och minst 6 poliser som arbetar under dessa 8 timmar på natten. Denna operation kan förlängas under dagtid efter behov  mål (till exempel sommarmånaderna när urbaniseringar är mer frekventerade).


c) Vi kommer att förstärka  polisnärvaron i Mijas storstadsområde för att säkerställa maximal säkerhet för medborgarna under hela dagen och natten, särskilt i de mest konfliktfyllda områdena i vår kommun.


d) Vi kommer att skapa en ny avdelning för CYBER-ATTACKS:

1.- Vi kommer att bilda ett team av professionella experter inom datasäkerhet  som kommer att ge direkt och omedelbart stöd till medborgare och företag som har blivit offer för dataangrepp.

2.- Kurser för datorsäkerhet och attackförebyggande online och ansikte mot ansikte kommer att anordnas.


e) Vi kommer att skapa en avdelning för att bekämpa könsvåld, barnmisshandel och skydd av äldre:

Att agera omedelbart är lösningen för att utrota problemet, därför:

 

a.- Vi kommer att göra en investering i humankapital genom att bilda flera team av socialsekreterare, psykologer och jurister.

b.- Skyddshem kommer att göras tillgängliga för dessa människor som tillhandahåller boende, assistans och social återanpassning till alla offer som lider av social övergivenhet och som befinner sig utan ekonomiska resurser.

 


4.- VÅRD AV MEDBORGARSKAP:


Hälso- och sjukvård och sjukvård är en av de viktigaste punkterna i detta sociala program och kommer att vara vår absoluta prioritet:

a.- Vi kommer omedelbart att genomföra struktur-, utrymmes- och serviceförbättringar i  hälsocenter (24 timmar) i Las Lagunas de Mijas.


b.- Vi ska skapa nya primärvårdscentraler (vi kommer att omstrukturera  tomma och oanvända byggnader i Mijas kommun)  för att stödja de nuvarande hälsocentralerna i Cala de Mijas och Las Lagunas.  2 av dem kommer också att ha en 24-timmars jourtjänst för att stödja Las Lagunas-tjänsten och undvika mättnad.


c.- Vi kommer att utöka antalet ambulanser för brådskande överföringar från vårdcentralerna i Mijas till Costa del Sol-sjukhuset i Marbella (närmast) eller till de andra sjukhusen i Malaga-provinserna.


d.- Vi kommer att förhandla med Junta de Andalucía om att få europeiska medel och tillräckligt med kapital för byggandet av ett nytt makrouniversitetssjukhus i Mijas. På så sätt kommer vi inte bara under de kommande åren att ha en av de modernaste sjukhusstrukturerna, utan vi kommer också att ha en läkarskola som garanterar oss specialiserade läkare och toppmodern medicin.

5.- SOCIALT BIDRAG TILL HYRESBOstäder. INVÄNDNING FÖR OCCUPIERADE BOSTÄDER.


Våra förslag är följande:

a.- För bostadsuthyrning:
Främja månatliga subventioner för bostadsuthyrning efter deras yta, antal familjemedlemmar etc.

c.- Ockuperade bostäder
Juridiskt stöd till ägare som drabbats av illegala ockupationer.

 

6.- EKOLOGI OCH MILJÖ (Flora och fauna), NATURRESURSER och VÅRA  SÄLLSKAPSDJUR

Vår kommun värdesätter ett enormt naturarv som vi måste underhålla, utöka och njuta av. För detta ändamål föreslår vi:

1) Främja och begära deklarationen av SIERRAS DE MIJAS-ALPUJATA NATURAL PARK, 29 000 hektar naturpark som påverkar 10 kommuner, gröna lungor och naturreservat från Malaga till världen.

2) Främja och begära deklarationen av den första MARINA NATURPARKEN I COSTA DEL SOL.  21 kvadratkilometer kustlinje, för att skydda våra stränder, kvaliteten på våra vatten, det marina livet och våra posidonia-ängar.


Dessutom vill vi för vår kommun:

a.- Byggandet av nya parker (med en genomsnittlig storlek på 5 000 m2 med skogsområden, gräsmattor, en lekplats och ett GYM-maskinområde) i de olika urbaniserade områdena i Mijas där det för närvarande endast finns övergivna lediga tomter.


b.- I de områden där det är möjligt kommer behållarna för organiskt avfall och för insamling av papper, glas och plast, inklusive insamling av olja, att grävas ner.

c.- För att bekämpa plast kommer vi att vara det första kommunfullmäktige i Spanien som möjliggör tillräckliga och gratis försörjningspunkter (omfördelas över hela Mijas kommunfullmäktige) av renat vatten med och utan gas för hushållsbruk, tillgängliga 24 timmar om dygnet.

d.- Skapande av en djurskyddsavdelning:


Nämnda avdelning för djurskydd kommer bland annat att ha följande funktioner:


1) Förbättring av de kommunala föreskrifterna för djurskydd i kommunen.


2) Främjande av audiovisuella kampanjer om misshandel och övergivande av djur, samt främjande av ansvarsfull adoption.


3) Insamling av avlidna djur i Mijas kommun, samt deras identifiering med hjälp av en Micro-Chip-läsare och deras efterföljande förbränning.


4) Kommunal husdjurskastration/chip/rabiesvaccinkampanj.

 

5) Rättsliga åtgärder: Ökat samarbete och samarbete med säkerhetsstyrkorna och organen i fall av djurmisshandel.

e.- Vi ska bygga en gratis allmän förbränningsanläggning för husdjur och till reducerat pris för andra djur. Vi ska skapa ett specifikt stöd för föreningar och djurskyddare.

f.- Anpassa vårt reningssystem för avloppsvatten till vår befolknings verkliga behov, och hjälpa alla urbaniseringar, industrier och individer att uppfylla vår skyldighet att rena sitt avloppsvatten och inte förorena.
 


7.- STRUKTURELL FÖRBÄTTRING OCH EKONOMISKA UPPFÖRJNINGSPROJEKT


Kommunen Mijas är tillsammans med Costa del Sol en av de mest populära resmålen för turister från hela världen.

Denna källa till rikedom som kommer från turism måste gynna alla Mijas medborgare, inte bara genom att förbättra alla offentliga servicestrukturer, utan också genom att främja möjligheter för Mijas invånare.

Av denna anledning föreslår vi följande manövrar:

1.- Skapandet av en "Tillväxt, utveckling och optimering av Mijas"-avdelning, som kommer att omfatta deltagande av välrenommerade yrkesverksamma specialiserade inom olika sektorer: ekonomiska, strukturella och sociala.
Å andra sidan kommer denna avdelning att ha ett team av observatörer som kommer att utföra sitt arbete på kommunens gator för att i första hand utvärdera alla problem som kan eller påverkar vårt samhälle, såsom trasiga trottoarer, gator i fattiga skick, frånvarande belysning eller bristfällig, och eventuella strukturella och operativa problem som påverkar Mijas-gemenskapen som helhet.

2.- Beviljande av subventioner för att skapa ekonomiska och sociala projekt, och även för att möjliggöra expansion eller tillväxt av befintliga företag.
Tilldelningsprocessen kommer att bli mycket enklare och proffs kommer att tillhandahållas kostnadsfritt för att stödja och hjälpa varje sökande.

 


8.- KONSTRUKTIONEN AV EN GLASSYNSPUNKT

Vi ska förvandla Mijas till Costa del Sols juvel så att det lockar turister från hela världen och på så sätt producerar välstånd åt alla Mijas.
Vi kommer att bygga den första glasvyn på Costa del Sol, på en av kullarna i Mijas.


Detta projekt kommer att samfinansieras av regionala, nationella och europeiska enheter.
Den kommer att heta: SOLENS SYNSPUNKT


Hennes EGENSKAPER:


a.- Dess konstruktion kommer att vara EKO-HÅLLBAR och helt autonom, den kommer att baseras på grön energi. Vi kommer att skapa en kristallplattform hängd i luften med en kapacitet för 500 personer.


b.- Ditt inträde till Mijas kommer alltid att vara gratis.


c.- El Mirador och alla dess kompletterande anläggningar kommer att förvaltas fullt ut av kommunfullmäktige, utan koncessioner eller anbud.


d.- El Mirador kommer att innehålla en cafeteria och en glasrestaurang.


g.- All vinst som samlas in från Mirador, såväl som från restaurangen och cafeterian, kommer att investeras fullt ut i en kommunal plan för att återbefolka träd och i skapandet av grönområden i hela Mijas kommun. På så sätt ökar vi miljökvaliteten i vår kommun.


9.- FIGUR AV ÄLDRE I MIJAS

a) Skapande av ett nytt hem för pensionärer i Las Lagunas de Mijas, och förbättringar i både det nuvarande centret i Mijas Pueblo och i La Cala de Mijas.

 

Pensionärshem ska ha tillräckliga utrymmen för kulturella aktiviteter för att hålla den pensionerades kropp och själ aktiva.

b) Gratis aktiviteter för pensionärer:


1. Golfklasser och andra sporter, gratis för pensionärer.


2. Konstnärliga och kulturella aktiviteter (kroppsuttryck, musik, teater etc.), gratis för pensionärer.

c) Erbjudande av stöd (ekonomisk eller arbetskraft), när pensionen inte når SMI.
 


10.- FRITID OCH FRI TID I MIJAS

Rätten till fritid och att kunna njuta av fritid ska inte bara vara förbehållen dem med högre köpkraft, utan bör vara en universell rättighet.

Så här är våra förslag:


1.- Återöppning av Mijas gamla biografer, med kommunal ledning, med rabatterade priser för Mijas.


2.- Skapandet av ett fritidsrum på fredagar, lördagar och söndagar med olika musikprogram, sociokulturell underhållning och konserter (Med GRATIS TILLGÅNG FÖR MIJEÑOS).


3.- Vi glömmer inte kultur och konst, så vi kommer att rehabilitera offentliga utrymmen för att organisera kulturella och konstnärliga möten under hela året.


4.- Främja användningen av det gamla stenbrottet i Sierra de Mijas som amfiteater och plats för evenemang och kulturaktiviteter.

Slut på det sociala programmet.

 


Vill du stödja #SoydeMijas-rörelsen?


Om du gillade vårt sociala program och vill uttrycka ditt stöd kan du skapa din sociala profil gratis på www.soydemijas.com (Mijas sociala nätverk) och/eller skicka oss  ett webbformulär från denna adress: https://www.soydemijas.com/participar  

Obs: Om du vill delta som aktiv medlem i projektet, skicka oss en WhatsApp till telefonnumret: +34662918154

7
8
9
10
puestos vacantes

VAKANIER I NGO #SoydeMijas

Vi vill att du ska vara en del av historien.

Marco Musumeci.jpg

Marco Musumeci

Presidente

Doctor en ciencias económicas y empresariales. Especialista en Marketing Estratégico y Transformación Digital. Experto en políticas económicas de crecimiento y desarrollo de países y grandes entidades públicas y privadas.
Email: marco@musumeci.es
Web: www.musumeci.es

 
jorge1.jpg

Jorge Casas Gracia

Responsble de organización y acción territorial

Director Comercial con amplia experiencia en Consultoría Internacional.  Mis especializaciones abarcan los sectores  de: Hostelería, Turismo, Automoción, Inmobiliaria, Energías Renovables y Redes Digitales. Vivo en Mijas desde hace más de 10 años y mi deseo es el de  ayudar a su desarrollo institucional, social y económico. Por ello participo con mucha ilusión en el proyecto de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
 
Helena%2520Duchonova_edited_edited.jpg

Helena Duchonova

Responsable de cooperaciones

Empresaria y artista. Viviendo en Mijas desde 2015. Ha trabajado para grandes grupos multinacionales, entre ellos destaca la marca francesa Guerlain. Su responsabilidad es la de establecer acuerdos de cooperación con entidades publicas y privadas para fomentar el progreso económico y social de nuestra comunidad, de una forma sostenible y equitativa.


 
IMG-20220401-WA0011.jpg

Fuensanta Santos de la Rubia

Responsable de jubilados y tercera edad

Actualmente soy jubilada, aprender siempre es mi lema. Mis aficiones han estado vinculadas al mundo de la Cultura, Historia, Teatro y Folclore. Dirijo dos revistas, escribo en un periódico online y en un blog de denuncias que se llama El Grito de la Calle. Me duele profundamente la desatención y en ocasiones la discriminación de la persona jubilada en Mijas. Por eso, participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas y pienso empeñarme para mejorar la calidad de Vida de todos los jubilados de Mijas.
 
jorge veterinario.jpg

Jorge A.Luque Garrido

Responsable de estructura de gestión y administración animal

Veterinario residente en Calahonda desde 1992. 
Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Especializado en Medicina veterinaria de atención primaria y Rehabilitación,
Fisioterapia y Medicina deportiva veterinaria.
Director y copropietario de centros veterinarios El Dogo Azul y Rehavet Sport.
Ilusionado en colaborar con un proyecto innovador que encamine a Mijas hacia un modelo de gestión de la población animal, sus recursos y alternativas. Porque soy de Mijas. 
anne foto.jpg

Anne Hernández

Responsable Comunidad Británica de Mijas

Nací en Inglaterra pero llevo viviendo en España desde hace 38 años y resido en Mijas desde ya 20 años. Ahora estoy jubilada pero fui profesora universitaria de Turismo y me especialicé en gestión de eventos, marketing, promoción, medioambiente y turismo sostenible. Actualmente soy presidente de una asociación que a día de hoy ha ayudado después del Brexit a más de 32.000 Británicos en toda España. El año pasado fui galardonada con un MBE por mis servicios a los Británicos en España. Participo en la ONG #SoydeMijas para representar y ser el punto de referencia para la comunidad Británica de Mijas.
 
Diego_edited_edited.jpg

Diego Ariza Cívico

Responsable seguridad y ciberseguridad ciudadana

Experto en legislación específica que afecta al mundo de la informática forense, delitos informáticos, Reglamento General de Protección de Datos y de los derechos elementales de las comunicaciones. Así como en las últimas técnicas en informática forense, hacking ético y seguridad informática.

 
Cristina.jpg

Cristina Sánchez Vallina

Responsable servicios veterinarios y bienestar animal

Soy Cántabra afincada en Fuengirola desde hace más de 20 años.
Recibí mi formación como veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en la ciudad Condal durante mis primeros años en la profesión.
Actualmente no estoy colegiada aunque utilizo mis conocimientos para ayudar en la asociación Mijas Felina, obviamente sin ánimo de lucro. Activa, resuelta y dispuesta siempre a ser mi mejor versión pongo mis conocimientos al servicio de la plataforma ciudadana #SoydeMijas.
IMG-20220427-WA0048.jpg

Manuel Serrano López

Responsable parques y jardines

Soy técnico en jardinería, parques y zonas verdes actualmente me dedico al mantenimiento y creación de jardines. Soy diplomado en gestión de residuos y con master en sistemas de gestión medioambiental queriendo ver Mijas más sostenible más verde y por ello pongo mis conocimientos y experiencias al servicio de ONG #SoydeMijas
 
maribel.jpg

Maribel Pérez Álvarez

Responsable de protocolo y eventos

Más de 25 años de experiencia profesional en la organización de eventos y actos oficiales. Mi afán solidario me llevó a trabajar en la Cruz Roja como responsable del departamento de Socios y Voluntarios. Durante mi experiencia en empresas como Sando, descubrí mi pasión por el Marketing y la organización de eventos, sector al cual me dedico en la actualidad, liderando las áreas de Comunicación, producción de eventos, relaciones públicas y medios. Desde el protocolo ponemos en alza el conjunto de reglas que rigen el ceremonial de actos oficiales y eventos, con sentido común, modernidad, honestidad, humildad, sin olvidar la dignidad que han de revestir todos y cada uno de ellos.
IMG-20220319-WA0024.jpg

Emilio José Alguacil Heredia

Secretaría General

Actualmente trabajo como cocinero y me estoy formando en el sector de la empresa agraria. En mi tiempo libre mi vida  es un continuo movimiento social hacia las personas más vulnerables y de reinserción social. Anteriormente estuve en una institución religiosa durante 10 años prestando servicio en el ámbito social.Por ello, pongo mis conocimientos al servicio de la ONG #SoydeMijas como base de cimentación para mejor nuestra sociedad y Mijas.
 
IMG-20220910-WA0000.jpg

Alberto Moro Bermejo

Responsable asuntos jurídicos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio del I. Colegio de Abogados de Málaga desde noviembre de 2001 con despacho profesional en Rivera del Sol, Mijas Costa.
 
Abogado Senior y Fundador de “Moro Bermejo Abogados”. Asesorando y representando a españoles y extranjeros durante más de 20 años en la Costa del Sol.

Pongo mis conocimientos al servicio de #SoydeMijas, un proyecto innovador, justo, social y equitativo que será beneficioso para todos los ciudadanos del municipio de Mijas.


 
IMG_20220502_135958.jpg

María José Curá de Rosa

Vicesecretaría acción social

Licenciada en Psicología. Máster en Intervención en ansiedad y estrés, Terapeuta en Adicciones en la Fundación del Padre Garralda. Diagnóstico e Intervención en Psicología Educativa. Profesora en Centros de Educación Especializada. Experta en Comunicaciones Sociales, con especial preocupación por los problemas educativos y emocionales. Participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas con el deseo de mejorar nuestra sociedad.


 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable RRPP y Seguridad

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
 
logo persona.png

Puesto vacante

Responsable política municipal y comunicación

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Vocal

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
Rocio Lizan.jpg

Rocio Lizán Ortiz
 

Responsable coaching personal y profesional

Especialista en Coaching personal y profesional. Formada en neurociencia (estudio del sistema nervioso) y bioneuroemoción (aumento del nivel de conciencia)Mi compromiso es: ayudar, inspirar y acompañar a las personas en su crecimiento personal y mental. Por ello participo activamente con voluntad y entusiasmo en la ONG Ciudadana #SoydeMijas 

 
Juan Cortes Quero.jpg

Juan Cortés Quero

Responsable conservación y manejo de los recursos naturales

Nacido en el corazón de Mijas y residente en las lagunas. 
Nací en el seno de una familia de pequeños comerciantes y con una experiencia bastante extensa en este sector. 
Me preocupa bastante la situación actual en que se encuentra nuestro entorno,
y dedicaré con ahínco y, por supuesto con el sector ecologista, la recuperación
de nuestros espacios naturales. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable urbanismo

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.


 

För att söka efter #SoydeMijas-kanalen på Telegram klickar du helt enkelt på Telegram-förstoringsglasikonen och skriver #SoydeMijas

På så sätt får du i realtid alla de viktigaste nyheterna från Mijas och vår NGO.

Telegram-Canal.jpg

Telegram är en meddelandeapp som WhatsApp, den är gratis och installeras på mobilen från marknaden som vilken applikation som helst.

Du kan också lägga till dig själv i kanalen genom att klicka på denna direktlänk:

https://t.me/SOYDEMIJAS

bottom of page