MIJAS ЩЕ БЪДЕ СИНОНИМ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Искаме да бъдем отговорът на всички настоящи и неотложни нужди на нашето общество. Нашата мисия е да популяризираме и защитаваме "недосегаемите ценности", които принадлежат на всеки гражданин по право на първородство, като: Равни възможности, меритокрация, достойнство, справедливост: социална, трудова, съдебна и търговска, защита на правата на гражданството, включително отлично здраве грижи, неограничена образователна система, справедлив надзор и справедливо разпределение на общото богатство (говорим за годишния бюджет на градския съвет на Мijas), които позволяват на гражданите от всички социални класи да се чувстват защитени и разглезени от държавата и нейното правителство.
Оформяме Съвета на директорите на #SoydeMijas: Развеселете се и участвайте
 
logo.jpg

НАШАТА ПРОГРАМА

- Състои се от 10 точки-

Изтеглете pdf

ПРОГРАМНО МЕНЮ:

(1) Право на достоен живот

(2) Равни възможности

(3) Защита на гражданството

(4) Грижата за гражданството

(5) Социално подпомагане за жилище

(6) Грижа и опазване на околната среда

(7) Структурни подобрения и икономически тласък

(8) Изграждане на стъклена беседка

(9) Фигурата на третата епоха в Михас

(10) Свободно време в Михас

1.- ПРАВОТО НА ДОСТОЕН ЖИВОТ:

а)  бонус  на IBI на първия дом (обичайно местожителство)

Процесът на IBI бонус на първия дом ще бъде както следва:

1-ва година на управление: 
Данък върху доходите, равен или по-малък от 30 000 евро годишно и пенсионерите вече няма да плащат IBI за първия си дом. Останалите по-високи доходи ще имат 50% отстъпка от таксата. Фирми, бизнеси и други имоти, които не са първият дом на физическо лице, са изключени.

2-ра година на управление:
Данък върху доходите, равен или по-малък от 50 000 евро на година, вече няма да плаща IBI за първия им дом. Останалите по-високи доходи ще имат 50% отстъпка от таксата. Фирми, бизнеси и други имоти, които не са първият дом на физическо лице, са изключени.


3-та година на управление:

 

Данък върху доходите, равен или по-малък от 100 000 евро на година, вече няма да плаща на IBI за първия им дом. Останалите по-високи доходи ще имат 50% отстъпка от таксата. 
Фирми, бизнеси и други имоти, които не са първият дом на физическо лице, са изключени.

4-та година на управление:
IBI вече няма да се плаща при първия дом. Фирми, бизнеси и други имоти, които не са първият дом на физическо лице, са изключени.


б)  Бонус от 100% от скоростта на обръщение на първото превозно средство за приходи от IRPF, по-малки или равни на 18 000 евро годишно.


в) Увеличаване на скоростта на циркулация на луксозните превозни средства:

супер коли,  Яхти, частни самолети. Нови ставки, подходящи за икономическата категория.


г) Преструктуриране и оптимизиране на съществуващата система за организация и разпределение на социалните помощи:

 

Създаване на ефективна икономическа помощ: която зависи и се адаптира към всеки конкретен случай, а не по-общо.  Помощ, адаптирана към реалните и настоящи нужди на всеки индивид или семейство.

 


2.- РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:


Всички граждани без изключения на раса, пол, възраст и социален статус трябва да имат  същите възможности да можете да се развивате без никакви предразсъдъци.

а)  Сграда  на нови детски градини и подобряване на съществуващите:

Ще изградим и предоставим детски градини в нови обществени и безплатни съоръжения, така че децата от Михас да имат достъп до качествено образование от най-ранна възраст.  

Тези нови детски градини също ще имат по-добра инфраструктура, както и здравен пост, обслужван от професионалисти.

ВСИЧКИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ СА БЕЗПЛАТНИ. НЕ СЕ ПЛАЩАТ РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ. 


б) Изграждане на университетски кампус в Михас (включени са курсове за професионално обучение).

Ние ще гарантираме безплатно записване на всички Mijas и техните деца (Mijas с минимум 5 години регистрация в общината). Ние ще създадем  система от университетски стипендии, които подпомагат най-нуждаещите се студенти.  

Освен класическите степени (право, инженерство или икономика...) ще отстъпим място на съвременни и актуални степени със специализации по най-новите езици  ИТ и системно програмиране, киберсигурност, интернет на нещата, блокчейн и цифрови операционни системи.  По този начин ще привлечем студенти от цял свят и големите мултинационални ИТ и дигитални компании, които ще създадат дъщерни дружества в Михас, за да се възползват от нашия „Човешки капитал“.


в) Създаване на специализирани социални центрове, които да предоставят подкрепа и обучение на граждани, които са в трудова изолация или трябва да актуализират обучението си.

Наемане на професионалисти, принадлежащи към различни културни сектори, които са в състояние да насочват, подкрепят и обучават работници чрез текущи курсове, свързани с търсенето на пазара.

 

г) Ще преструктурираме общинската компания "Inserción Laboral de Renta Básica", за да я адаптираме към настоящите нужди.

Функцията на тази компания, създадена през 2011 г., вече е остаряла, кара хората да метят улиците, въпреки че е прилична работа като другите, не дава възможност за създаване на нови работни места, обучение на работници или стимулиране на вродени страсти. 

Компанията за въвеждане на работна ръка с основен доход, като същевременно запазва възможността си за почистване на улици и обществени зони (избираеми от потребителя), трябва да даде на всеки работник възможността да избере сектор на труда, който най-добре отговаря на техните желания или страсти.  

Поради тази причина ние ще създадем, в сътрудничество със стотици компании на Mijas (от различни икономически сектори), програма за обучение чрез договори за „Обучение на работа“ (договори от 6 месеца до  1 година) безплатно за фирмите на Mijas със заплати, изплащани от общинската фирма.  

 

3.- ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСТВОТО:


Ние ще защитим  и ще защитим правата на всички граждани, за да почувстват отново защитата на държавата като нещо добро, като символ на доверие и уважение в защита на общото благо:

а) Ще създадем отдел, наречен „Нови операции в Михас“

С телефонен номер за спешни случаи, обслужван 24 часа в денонощието от екип от квалифицирани хора, който ще разполага с повече персонал в зависимост от времето на деня и сезоните на годината, увеличавайки се през най-натоварените часове или в най-проблемните месеци:

Този нов отдел ще се занимава с всички видове спешни повиквания и незабавно ще обработва инцидента към съответния отдел за действие: полиция, гражданска охрана, пожарникари, здравни служби.


б) Ще създадем мини полицейски казарми (сглобяеми) в различните жилищни райони на Михас:

Те ще работят от 23:00 ч. до 7:00 ч. сутринта, особено в районите на урбанизации, които днес са практически без надзор. Всяко мини полицейско управление ще има минимум 2 коли и поне 6 служители, работещи през тези 8 часа на нощта. Тази операция може да бъде удължена през деня според нуждите  цел (например летните месеци, когато урбанизациите са по-често срещани).


в) Ще подсилим  полицейското присъствие в столичните райони на Михас за осигуряване на максимална сигурност на гражданите през деня и нощта, особено в най-конфликтните райони на нашата община.


г) Ще създадем нов отдел за КИБЕРАТАКИ:

1.- Ще сформираме екип от професионални експерти по компютърна сигурност  което ще даде пряка и незабавна подкрепа на граждани и компании, които са били жертви на компютърни атаки.

2.- Ще бъдат организирани онлайн и присъствени курсове по компютърна сигурност и предотвратяване на атаки.


д) Ще създадем отдел за борба с половото насилие, малтретирането на деца и защитата на възрастните хора:

Незабавното действие е решението за премахване на проблема, следователно:

 

а.- Ще направим инвестиция в човешки капитал, като сформираме няколко екипа от социални работници, психолози и юристи.

б.- Центрове за подслон ще бъдат предоставени на тези хора, които осигуряват настаняване, помощ и социална и трудова реинтеграция на всички жертви, които страдат от социално изоставяне и които се оказват без финансови средства.

 


4.- ГРИЖАТА ЗА ГРАЖДАНСТВОТО:


Здравеопазването и здравеопазването са една от най-важните точки на тази социална програма и ще бъдат наш абсолютен приоритет:

a.- Ние незабавно ще извършим структурни, пространствени и обслужващи подобрения в  здравен център (24 часа) на Лас Лагунас де Михас.


б.- Ще създадем нови здравни центрове за първична медицинска помощ (ще се преструктурираме  празни и неизползвани сгради на община Михас)  в подкрепа на настоящите здравни центрове в Кала де Михас и Лас Лагунас.  2 от тях също ще имат 24-часова спешна служба, за да поддържат услугата Las Lagunas и да избягват насищането.


в.- Ще увеличим броя на линейките за спешни трансфери от медицинските центрове в Михас до болницата Коста дел Сол в Марбея (най-близката) или до другите болници в провинциите Малага.


г.- Ще преговаряме с Хунта де Андалусия за получаване на европейски средства и достатъчно капитал за изграждането на нова макро-университетска болница в Михас. По този начин не само през следващите години ще имаме една от най-модерните болнични структури, но ще имаме и медицинско училище, което ще ни гарантира специализирани лекари и най-съвременна медицина.

5.- СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ЖИЛИЩЕ ЗА НАЕМ. ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ОБИТАНИ ЖИЛИЩА.


Нашите предложения са следните:

а.- За жилища под наем:
Насърчаване на месечните субсидии за жилища под наем според тяхната площ, брой членове на семейството и др.

в.- Заети жилища
Правна подкрепа за собственици, засегнати от незаконни занятия.

 

6.- ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА (Флора и фауна), ПРИРОДНИ РЕСУРСИ и НАШИ  домашни любимци

Нашата община съхранява огромно природно наследство, което трябва да поддържаме, увеличаваме и да се наслаждаваме. За тази цел предлагаме:

1) Промотирайте и поискайте декларацията на ПРИРОДЕН ПАРК SIERRAS DE MIJAS-ALPUJATA, 29 000 хектара природен парк, който засяга 10 общини, зелени бели дробове и природен резерват от Малага до света.

2) Промотирайте и поискайте обявяването на първия МОРСКИЯ ПРИРОДЕН ПАРК НА КОСТА ДЕЛ СОЛ.  21 квадратни километра брегова линия, за да защитим нашите плажове, качеството на нашите води, морския живот и нашите ливади от посидония.


Освен това за нашата община искаме:

a.- Изграждане на нови паркове (със среден размер от 5000 m2 с гористи площи, тревни площи, детска площадка и зона за фитнес зала) в различните урбанизирани райони на Михас, където в момента има само изоставени свободни терени.


б.- В тези зони, където е възможно, ще бъдат заровени контейнерите за органични отпадъци и за събиране на хартия, стъкло и пластмаса, включително събиране на масло.

в.- За да се борим срещу пластмасата, ние ще бъдем първият градски съвет в Испания, който ще осигури достатъчно и безплатни точки за доставка (преразпределени в общинския съвет на Михас) с пречистена вода със и без газ за битови нужди, достъпни 24 часа в денонощието.

г.- Създаване на отдел за хуманно отношение към животните:


Посоченият отдел за хуманно отношение към животните ще има следните функции, наред с други:


1) Усъвършенстване на общинските разпоредби за защита на животните в Общината.


2) Насърчаване на аудиовизуални кампании за повишаване на осведомеността относно малтретирането и изоставянето на животни, както и насърчаване на отговорното осиновяване.


3) Събиране на починали животни в община Михас, както и идентифицирането им чрез четец на микрочип и последващото им изгаряне.


4) Общинска кампания за кастрация на домашни любимци/чип/ваксина срещу бяс.

 

5) Правни действия: По-голямо сътрудничество и сътрудничество със силите и органите за сигурност в случаи на злоупотреба с животни.

д.- Ще изградим безплатна обществена инсинераторна инсталация за домашни любимци и на намалена цена за други животни. Ще създадем специфична помощ за сдружения и защитници на животните.

е.- Адаптирайте нашата система за пречистване на отпадъчни води към реалните нужди на нашето население, като помагаме на всички урбанизации, индустрии и индивиди да изпълнят задължението си да пречистваме отпадъчните си води и да не замърсяваме.
 


7.- ПРОЕКТИ ЗА СТРУКТУРНО ПОДОБРЯВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ТЪРСЕНЕ


Община Михас, заедно с Коста дел Сол, е една от най-популярните дестинации за туристи от цял свят.

Този източник на богатство, който идва от туризма, трябва да бъде от полза за всички граждани на Михас, не само чрез подобряване на всички структури на обществените услуги, но и чрез насърчаване на възможности за хората от Михас.

Поради тази причина предлагаме следните маневри:

1.- Създаване на отдел "Растеж, развитие и оптимизация на Mijas", който ще включва участието на реномирани професионалисти, специализирани в различни сектори: икономически, структурни и социални.
От друга страна, този отдел ще разполага с екип от наблюдатели, които ще извършват работата си по улиците на общината, за да оценят на първа линия всички проблеми, които могат или засягат нашата общност, като счупени тротоари, улици в бедни състояние, липса на осветление или недостатъчност, както и всеки структурен и оперативен проблем, който засяга общността на Михас като цяло.

2.- Предоставяне на субсидии за създаване на икономически и социални проекти, както и за разрешаване на разширяване или растеж на съществуващ бизнес.
Процесът на награждаване ще бъде много по-лесен и ще бъдат предоставени безплатни професионалисти, които да подкрепят и помагат на всеки кандидат.

 


8.- ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЪКЛЕН ГЛЕД

Ще превърнем Михас в бижуто на Коста дел Сол, така че да привлича туристи от цял свят и по този начин да произвежда богатство за всички Михас.
Ще изградим първата стъклена гледка на Коста дел Сол, на един от хълмовете на Михас.


Този проект ще бъде съфинансиран от регионални, национални и европейски организации.
Ще се казва: ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА СЛЪНЦЕТО


Нейните ХАРАКТЕРИСТИКИ:


a.- Изграждането му ще бъде ЕКО-УСТОЙЧИВО и напълно автономно, ще се основава на зелена енергия. Ще създадем кристална платформа, окачена във въздуха с капацитет за 500 души.


b.- Вашият вход за Mijas винаги ще бъде безплатен.


в.- El Mirador и всички негови допълнителни съоръжения ще бъдат изцяло управлявани от Общинския съвет, без концесии или търгове.


d.- El Mirador ще включва кафене и стъклен ресторант.


ж.- Всички печалби, събрани от Mirador, както и от ресторанта и кафенето, ще бъдат изцяло инвестирани в общински план за повторно заселване на дървета и в създаването на зелени площи в цялата община Михас. По този начин ще повишим качеството на околната среда на нашата община.


9.- ФИГУРА НА ВЪЗРАСТНИ В МИХАШ

а) Създаване на нов дом за пенсионери в Las Lagunas de Mijas и подобрения както в сегашния център в Mijas Pueblo, така и в La Cala de Mijas.

 

Домовете за пенсионери трябва да имат достатъчно пространства за културни дейности, за да поддържат тялото и ума на пенсионера активни.

б) Безплатни дейности за пенсионери:


1. Голф класове и други спортове, безплатни за пенсионери.


2. Художествени и културни дейности (изразяване на тялото, музика, театър и др.), безплатни за пенсионери.

в) Предлагане на помощ (финансова или трудова), когато пенсията не достига до SMI.
 


10.- СВОБОДНО И СВОБОДНО ВРЕМЕ В МИХАС

Правото на свободното време и възможността да се наслаждавате на свободното време не трябва да бъде запазено само за тези с по-висока покупателна способност, а трябва да бъде универсално право.

И така, ето нашите предложения:


1.- Повторно отваряне на старите кина на Михас, с общинско ръководство, с намалени цени за Михас.


2.- Създаване на пространство за отдих в петък, събота и неделя с различни музикални програми, социално-културни забавления и концерти (СЪС БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ЗА MIJEÑOS).


3.- Не забравяме културата и изкуството, затова ще рехабилитираме обществените пространства, за да организираме културни и артистични срещи през цялата година.


4.- Насърчаване на използването на старата кариера в Сиера де Михас като амфитеатър и пространство за събития и културни дейности.

Край на социалната програма.

 


Искате ли да подкрепите движението #SoydeMijas?


Ако сте харесали нашата социална програма и искате да изразите своята подкрепа, можете да създадете своя социален профил безплатно на www.soydemijas.com (социална мрежа на Мияс) и/или да ни изпратите  уеб формуляр от този адрес: https://www.soydemijas.com/participar  

Забележка: Ако желаете да участвате като активен член на проекта, изпратете ни WhatsApp на телефон: +34662918154

 

ВАКАНЦИИ В НПО #SoydeMijas

Искаме да бъдете част от Историята.

Marco Musumeci.jpg

Marco Musumeci

Presidente

Doctor en ciencias económicas y empresariales. Especialista en Marketing Estratégico y Transformación Digital. Experto en políticas económicas de crecimiento y desarrollo de países y grandes entidades públicas y privadas.
Email: marco@musumeci.es
Web: www.musumeci.es
IMG-20220319-WA0024.jpg

Emilio José Alguacil Heredia

Secretaría General

Actualmente trabajo como cocinero y me estoy formando en el sector de la empresa agraria. En mi tiempo libre mi vida  es un continuo movimiento social hacia las personas más vulnerables y de reinserción social. Anteriormente estuve en una institución religiosa durante 10 años prestando servicio en el ámbito social.Por ello, pongo mis conocimientos al servicio de la ONG #SoydeMijas como base de cimentación para mejor nuestra sociedad y Mijas.
manuela.jpg

Manuela Bernardo 

Vocal

Desde que vivo en Mijas me he involucrado activamente en el bienestar animal, especialmente con los gatos callejeros. Soy socia y secretaria de Mijas Felina. Participo en todas las actividades para recaudar fondos y además para darnos a conocer porque creo que podemos hacer mucho para conseguir una vida digna para los animales de la calle. Además soy pintora aficionada , y la venta de mis cuadros, inspirados en los gatos, la aporto íntegramente al bienestar animal.





 
jorge1.jpg

Jorge Casas Gracia

Vicesecretaría de organización y acción territorial

Director Comercial con amplia experiencia en Consultoría Internacional.  Mis especializaciones abarcan los sectores  de: Hostelería, Turismo, Automoción, Inmobiliaria, Energías Renovables y Redes Digitales. Vivo en Mijas desde hace más de 10 años y mi deseo es el de  ayudar a su desarrollo institucional, social y económico. Por ello participo con mucha ilusión en el proyecto de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
Diego_edited_edited.jpg

Diego Ariza Cívico

Responsable de nuevas tecnologías

Experto en legislación específica que afecta al mundo de la informática forense, delitos informáticos, Reglamento General de Protección de Datos y de los derechos elementales de las comunicaciones. Así como en las últimas técnicas en informática forense, hacking ético y seguridad informática.
IMG_20220502_135958.jpg

María José Curá de Rosa

Vicesecretaría acción social

Licenciada en Psicología. Máster en Intervención en ansiedad y estrés, Terapeuta en Adicciones en la Fundación del Padre Garralda. Diagnóstico e Intervención en Psicología Educativa. Profesora en Centros de Educación Especializada. Experta en Comunicaciones Sociales, con especial preocupación por los problemas educativos y emocionales. Participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas con el deseo de mejorar nuestra sociedad.

 
logo persona.png

Puesto Vacante
 

Responsable educación y cultura

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.






 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Belga de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Búlgara de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
IMG-20220424-WA0012.jpg

Aida Goldschmidt

Responsable Comunidad Danesa de Mijas

Me llamo Aida, soy danesa y llevo desde 1978 residiendo en Mijas. Junto con mi marido llevamos una consultoría fiscal y laboral y en nuestro tiempo libre damos soporte a la comunidad Danesa de Mijas. Participo en la ONG #SoydeMijas para representar y ser el punto de referencia para la comunidad Danesa de Mijas
anne foto.jpg

Anne Hernández

Responsable Comunidad Británica de Mijas

Nací en Inglaterra pero llevo viviendo en España desde hace 38 años y resido en Mijas desde ya 20 años. Ahora estoy jubilada pero fui profesora universitaria de Turismo y me especialicé en gestión de eventos, marketing, promoción, medioambiente y turismo sostenible. Actualmente soy presidente de una asociación que a día de hoy ha ayudado después del Brexit a más de 32.000 Británicos en toda España. El año pasado fui galardonada con un MBE por mis servicios a los Británicos en España. Participo en la ONG #SoydeMijas para representar y ser el punto de referencia para la comunidad Británica de Mijas.
 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Francesa de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
Valeria.jpg

Valeria Bandini

Responsable Comunidad Italiana de Mijas

Soy Interprete-traductora y resido en Mijas desde 2014. Tengo una larga experiencia en atención al público y actualmente trabajo de voluntaria en la Fundación Cudeca. En Mijas residen muchos ciudadanos italianos y creo que ha llegado el momento de que tengan su propia representación. Todas las diferentes comunidades internacionales de Mijas tienen necesidades y preocupaciones y por ello me ofrezco para ser la portavoz de la comunidad Italiana a través de la ONG #SoydeMijas
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Noruega de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Rusa de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
IMG-20220319-WA0024.jpg

Emilio José Alguacil Heredia

Responsable servicios sociales

Actualmente trabajo como cocinero y me estoy formando en el sector de la empresa agraria. En mi tiempo libre mi vida  es un continuo movimiento social hacia las personas más vulnerables y de reinserción social. Anteriormente estuve en una institución religiosa durante 10 años prestando servicio en el ámbito social.
Por ello, pongo mis conocimientos al servicio de la ONG #SoydeMijas como base de cimentación para mejor nuestra sociedad y Mijas.
Cristina.jpg

Cristina Sánchez Vallina

Responsable servicios veterinarios y bienestar animal

Soy Cántabra afincada en Fuengirola desde hace más de 20 años.
Recibí mi formación como veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en la ciudad Condal durante mis primeros años en la profesión.
Actualmente no estoy colegiada aunque utilizo mis conocimientos para ayudar en la asociación Mijas Felina, obviamente sin ánimo de lucro. Activa, resuelta y dispuesta siempre a ser mi mejor versión pongo mis conocimientos al servicio de la plataforma ciudadana #SoydeMijas.
Diego_edited_edited.jpg

Diego Ariza Cívico

Responsable seguridad y ciberseguridad ciudadana

Experto en legislación específica que afecta al mundo de la informática forense, delitos informáticos, Reglamento General de Protección de Datos y de los derechos elementales de las comunicaciones. Así como en las últimas técnicas en informática forense, hacking ético y seguridad informática.
logo persona.png

Puesto Vacante

Representante Guardias Civiles Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable tráfico y seguridad vial

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.





 
IMG-20220317-WA0047.jpg

José Antonio Torresano Mesa

Responsable estudios y formación profesional

Ingeniero Técnico industrial, con más de 24 años de experiencia en seguridad laboral, y actualmente como H&S Manager en Wyndham Hotels & Resorts en Mijas. Activista en favor de los derechos de los más desprotegidos. Para ellos pongo todas mis ganas y esfuerzo a través de mi participación en la dirección de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
MI FOTO.jpg

Francisco Corbacho Madera
 

Responsable medio ambiente

Fundador de Salvar la Encina.
Premio mejor empresario del año Extremadura. medio ambiente año 2000.
Finalista Premios  Garrigues Walker medio ambiente 2002.
Pioneros y lideres en el salvamento de arboles, con su trasplantes.
www.salvarlaencina.com
IMG-20220318-WA0030.jpg

Luis Miguel De Javier Valdés

Responsable estética y limpieza urbana. Mercadillos y rastros en vía pública

Muchos años de experiencia en el campo de la limpieza viaria y recogida de basura del municipio de Mijas. Conozco las formas para mejorar y hacer más eficiente dicho servicio en Mijas. Soy experto en organización y gestión de mercadillos, venta ambulante y rastro segunda mano en vías publicas. Entrego mi experiencia al servicio de la ONG #SoydeMijas para dar más oportunidades a familias mijeñas que viven de eso.
Edited_20210506_222409.jpg

José Luis Pueyo Bergua

Responsable instalaciones municipales

Amplia experiencia en gestión y coordinación de proyectos y departamentos técnicos, supervisión de instalaciones, equipos de campo, obras y edificios públicos.



 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable turismo y promoción de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
Antonio.jpg

Antonio Parrilla González

Responsable Restaurantes y Bares

Con más de 30 años de experiencia en la gerencia de la industria de la hostelería y del ocio. He dirigido hoteles, clubs deportivos y restaurantes en Inglaterra y España. Pongo mis conocimientos al servicio de Mijas a través de mi participación en la dirección de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
IMG-20220317-WA0047.jpg

José Antonio Torresano Mesa

Vice Presidente/a

Su responsabilidad es la de redactar y gestionar toda la documentación de la ONG. Ingeniero Técnico industrial, con más de 24 años de experiencia en seguridad laboral, y actualmente como H&S Manager en Wyndham Hotels & Resorts en Mijas.

 
Antonio.jpg

Antonio Parrilla González

Tesorero

Con más de 30 años de experiencia en la gerencia de la industria de la hostelería y del ocio. He dirigido hoteles, clubs deportivos y restaurantes en Inglaterra y España. Pongo mis conocimientos al servicio de Mijas a través de mi participación en la dirección de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.




 
Alina.jpg

Alina Bertol Aráoz

Vocal

Nacida en Argentina, llevó más de media vida en La Costa del Sol. Diplomada en turismo, Monitora de tiempo libre y administrativa. Llevo trabajando más de una década en el municipio de Mijas asesorando a los extranjeros en su día a día. Participo activamente en el rescate de animales en situación de peligro y velo por su bienestar y sus derechos.










 
Helena%2520Duchonova_edited_edited.jpg

Helena Duchonova

Responsable de cooperaciones

Empresaria y artista. Viviendo en Mijas desde 2015. Ha trabajado para grandes grupos multinacionales, entre ellos destaca la marca francesa Guerlain. Su responsabilidad es la de establecer acuerdos de cooperación con entidades publicas y privadas para fomentar el progreso económico y social de nuestra comunidad, de una forma sostenible y equitativa.


 
logo persona.png

Puesto Vacante
 

Responsable marketing y redes sociales

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
 
IMG-20220401-WA0011.jpg

Fuensanta Santos de la Rubia

Responsable tercera edad

Actualmente soy jubilada, aprender siempre es mi lema. Mis aficiones han estado vinculadas al mundo de la Cultura, Historia, Teatro y Folclore. Dirijo dos revistas, escribo en un periódico online y en un blog de denuncias que se llama El Grito de la Calle. Me duele profundamente la desatención y en ocasiones la discriminación de la persona jubilada en Mijas. Por eso, participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas y pienso empeñarme para mejorar la calidad de Vida de todos los jubilados de Mijas.
 
IMG-20220317-WA0047.jpg

José Antonio Torresano Mesa

Vicesecretaría igualdad de oportunidades

Ingeniero Técnico industrial, con más de 24 años de experiencia en seguridad laboral, y actualmente como H&S Manager en Wyndham Hotels & Resorts en Mijas. Activista en favor de los derechos de los más desprotegidos. Para ellos pongo todas mis ganas y esfuerzo a través de mi participación en la dirección de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.


 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Marroquí de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad China de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Alemana de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Finlandesa de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.











 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Húngara de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Holandesa de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.







 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Rumana de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comunidad Sueca de Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
IMG-20220401-WA0037.jpg

Juan Antonio Herrera Valencia

Responsable deportes

Afincado en Mijas desde el año 1998, actualmente trabajo en el sector portuario. Amante del deporte y con mucha experiencia en este sector, Conociendo ampliamente las carencias y los problemas existentes en nuestro municipio; entrego mi experiencia al servicio de la ONG #SoydeMijas.





 
logo persona.png

Puesto Vacante
 

Vicesecretaría política municipal y comunicación

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.








 
logo persona.png

Puesto Vacante

Representante Policías Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Representante Bomberos Mijas

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
Gladys.jpg

Gladys Funes Santillán

Responsable área inmigración e integración social

Hace años emigré a España desde Argentina. Llegué con un bebé de 6 meses. Me quedé de forma irregular sin papeles durante mucho tiempo hasta conseguir finalmente el permiso de residencia. Se lo difícil que es trabajar sin tener ninguna seguridad y tenerse que adaptar a cualquier cosa. Participo en la dirección de la ONG #SoydeMijas con la intención de ayudar en Mijas a otras personas que se encuentren en esa situación y necesiten de apoyo.
IMG-20220427-WA0048.jpg

Manuel Serrano López

Responsable parques y jardines

Soy técnico en jardinería, parques y zonas verdes actualmente me dedico al mantenimiento y creación de jardines. Soy diplomado en gestión de residuos y con master en sistemas de gestión medioambiental queriendo ver Mijas más sostenible más verde y por ello pongo mis conocimientos y experiencias al servicio de ONG #SoydeMijas

 
Screenshot_20220109-221451~2.png

Jose Miguel Hernández Ortuño

Responsable servicios sanitarios

Soy Sanitario y trabajo en el hospital costa del sol.
Llevo más de una década dedicándome a la exclusión social y la mejora de la sanidad pública.
Por ello pongo toda mi vocación y aportación al servicio de ONG #SoydeMijas.
LOLO.jpg

Manuel Jesús Gutiérrez Vargas

Responsable servicios hídricos y aguas residuales

Tengo una larga trayectoria y experiencia en el sector de la depuración de aguas residuales. Experto en explotación de recursos hídricos rentabilizando este bien tan preciado que tanto valoramos en tiempos de sequía. Por ello pongo mis conocimientos al servicio de la ONG #SoydeMijas y de todos los vecinos de Mijas.

 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable urbanismo

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable telecomunicaciones y transporte

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable Comercios y Autónomos

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.

За да търсите канала #SoydeMijas в Telegram, просто щракнете върху иконата на лупа на Telegram и напишете #SoydeMijas

По този начин ще получавате в реално време всички най-важни новини от Михас и нашата неправителствена организация.

Telegram-Canal.jpg

Telegram е приложение за съобщения като WhatsApp, безплатно е и се инсталира на мобилния телефон от пазара като всяко приложение.

Можете също да добавите себе си към канала, като щракнете върху тази директна връзка:

https://t.me/SOYDEMIJAS