top of page
Banner SoydeMijas.jpg
2.png
Vi ønsker at være svaret på alle de aktuelle og presserende behov i vores samfund. Vores MISSION er at fremme og forsvare "UKRÆNKELIGE VÆRDIER" som ved fødselsretten tilkommer enhver borger.
Programa electoral
logo.jpg

VORES VALGPROGRAM

- Baseret på 10 hovedpunkter-

PROGRAMMENU:

(1) Retten til et værdigt liv

(2) Lige muligheder

(3) Forsvaret af statsborgerskab

(4) Omsorg for statsborgerskab

5. Socialhjælp til boliger

(6) Pleje og beskyttelse af miljøet

(7) Strukturelle forbedringer og økonomisk løft

(8) Bygge et glaspavillon

(9) Figuren fra den tredje tidsalder i Mijas

(10) Fritid og fritid i Mijas

1
2
3
4
5
6

1.- RETTEN TIL ET ANSSTÆNT LIV:

en)  bonus  af IBI på det første hjem (sædvanligt opholdssted)

IBI bonusprocessen på det første hjem vil være som følger:

1. regeringsår: 
Indkomstskat lig med eller mindre end 30.000 euro om året, og pensionister vil ikke længere betale IBI på deres første bolig. Resten af højere indkomster vil have 50% rabat på gebyret. Virksomheder, virksomheder og andre ejendomme, der ikke er en persons første hjem, er udelukket.

2. regeringsår:
Indkomstskat svarende til eller mindre end 50.000 euro om året vil ikke længere betale IBI på deres første bolig. Resten af højere indkomster vil have 50% rabat på gebyret. Virksomheder, virksomheder og andre ejendomme, der ikke er en persons første hjem, er udelukket.


3. regeringsår:

 

Indkomstskat svarende til eller mindre end 100.000 euro om året vil ikke længere betale IBI på deres første hjem. Resten af højere indkomster vil have 50% rabat på gebyret. 
Virksomheder, virksomheder og andre ejendomme, der ikke er en persons første hjem, er udelukket.

4. regeringsår:
IBI vil ikke længere blive betalt på den første bolig. Virksomheder, virksomheder og andre ejendomme, der ikke er en persons første hjem, er udelukket.


b)  Bonus på 100% cirkulationshastigheden på det første køretøj for IRPF indkomst mindre end eller lig med 18.000 euro om året.


c) Stigning i cirkulationshastigheden for luksusbiler:

Super-biler,  Yachts, private jetfly. Nye takster, der passer til den økonomiske kategori.


d) Omstrukturering og optimering af den nuværende sociale bistandsorganisation og distributionssystem:

 

Skabning af effektiv økonomisk bistand: der afhænger af og tilpasser sig hvert enkelt tilfælde og ikke mere generisk.  Hjælp tilpasset den enkeltes eller families reelle og aktuelle behov.

 


2.- LIGE MULIGHEDER:


Alle borgere uden udelukkelser af race, køn, alder og social status skal have  samme muligheder for at kunne udvikle sig uden fordomme.

en)  Bygning  af nye børnehaver og forbedring af de nuværende:

Vi vil bygge og aktivere børnehaver i nye offentlige og gratis faciliteter, så børn fra Mijas har adgang til en kvalitetsuddannelse fra en meget ung alder.  

Disse nye børnehaver får også en bedre infrastruktur samt en sundhedspost bemandet af fagfolk.

ALLE DIDAKTISKE MATERIALER VIL VÆRE GRATIS. INGEN REGISTRERING ELLER GEBYRER BETALES. 


b) Opførelse af et universitetscampus i Mijas (professionelle uddannelseskurser er inkluderet).

Vi garanterer gratis tilmelding til alle Mijas og deres børn (Mijas med mindst 5 års registrering i kommunen). Vi vil skabe  et system af universitetsstipendier, der støtter de mest trængende studerende.  

Udover de klassiske grader (jura, ingeniør eller økonomi...) vil vi vige pladsen for moderne og nuværende grader med speciale i de nyeste sprog  IT og systemprogrammering, cybersikkerhed, internet of things, Blockchain og digitale styresystemer.  På denne måde vil vi tiltrække studerende fra hele verden og de store multinationale it- og digitale virksomheder, der vil oprette datterselskaber i Mijas for at drage fordel af vores "Human Capital".


c) Oprettelse af specialiserede sociale centre til at yde støtte og uddannelse til borgere, der er udelukket fra arbejdsmarkedet, eller som har behov for at opdatere deres uddannelse.

Rekruttering af fagfolk, der tilhører forskellige kulturelle sektorer, som er i stand til at vejlede, støtte og træne arbejdere gennem aktuelle kurser relateret til markedets efterspørgsel.

 

d) Vi vil omstrukturere det kommunale selskab "Inserción Laboral de Renta Básica" for at tilpasse det til aktuelle behov.

Funktionen af denne virksomhed, der blev oprettet i 2011, er nu forældet, og at sætte folk på gaden, selvom det er et anstændigt job som andre, giver det ikke mulighed for at skabe nye job, træne arbejdere eller stimulere medfødte passioner. 

Grundindkomstvirksomheden for indsættelse af arbejdskraft skal, samtidig med at den bevarer sin mulighed for rengøring af gader og offentlige områder (valgbar af brugeren), give hver enkelt arbejdstager mulighed for at vælge en arbejdssektor, der passer bedst til deres ønsker eller lidenskaber.  

Af denne grund vil vi i samarbejde med hundredvis af Mijas-virksomheder (fra forskellige økonomiske sektorer) oprette et program for uddannelsesarbejde gennem "Jobtræning"-kontrakter (kontrakter på 6 måneder til  1 år) uden omkostninger for Mijas virksomheder med løn betalt af det kommunale selskab.  

 

3.- FORSVARET AF BORGERSKABET:


Vi vil beskytte  og vi vil forsvare alle borgeres rettigheder, så de igen føler statens beskyttelse som noget godt, som et symbol på tillid og respekt til forsvar for det fælles bedste:

a) Vi vil oprette en afdeling kaldet "Nye operationer i Mijas"

Med et nødopkaldstelefonnummer, der tilgodeses 24 timer i døgnet af et team af kvalificerede mennesker, som vil have mere personale afhængigt af tidspunktet på dagen og årstiden, stigende i de travleste timer eller i de mest problematiske måneder:

Denne nye afdeling vil håndtere alle former for nødopkald og vil straks behandle hændelsen til den tilsvarende indsatsafdeling: politi, civilvagt, brandmænd, sundhedsvæsen.


b) Vi vil skabe mini politikaserner (præfabrikerede) i de forskellige boligområder i Mijas:

De vil være operationelle fra kl. 23.00 til kl. 07.00, især i områder med urbaniseringer, der praktisk talt er uden opsyn i dag. Hver minipolitistation vil have minimum 2 biler og mindst 6 betjente, der arbejder i løbet af disse 8 timer om natten. Denne operation kan forlænges i dagtimerne alt efter behov  mål (f.eks. sommermånederne, hvor urbaniseringer er mere frekventerede).


c) Vi vil forstærke  politiets tilstedeværelse i Mijas storbyområder for at sikre maksimal sikkerhed for borgerne hele dagen og natten, især i de mest konfliktfyldte områder af vores kommune.


d) Vi vil oprette en ny afdeling for CYBER-ANgreb:

1.- Vi vil danne et team af professionelle eksperter i computersikkerhed  der vil give direkte og øjeblikkelig støtte til borgere og virksomheder, der har været ofre for computerangreb.

2.- Der vil blive organiseret online- og ansigt-til-ansigt kurser i computersikkerhed og angrebsforebyggelse.


e) Vi vil oprette en afdeling til bekæmpelse af kønsvold, børnemishandling og beskyttelse af ældre:

At handle med det samme er løsningen til at udrydde problemet, derfor:

 

a.- Vi vil investere i menneskelig kapital ved at danne flere teams af socialrådgivere, psykologer og jurister.

b.- Krisecentre vil blive stillet til rådighed for disse mennesker, som tilbyder indkvartering, assistance og social og arbejdsmæssig reintegration til alle ofre, der lider af social forladthed, og som står uden økonomiske ressourcer.

 


4.- PLEJE AF MEDBORGERSKAB:


Sundhedspleje og sundhedspleje er et af de vigtigste punkter i dette sociale program og vil være vores absolutte prioritet:

a.- Vi vil straks gennemføre struktur-, plads- og serviceforbedringer i  sundhedscenter (24 timer) i Las Lagunas de Mijas.


b.- Vi vil oprette nye primære sundhedscentre (vi vil omstrukturere  tomme og ubrugte bygninger i Mijas kommune)  at støtte de nuværende sundhedscentre i Cala de Mijas og Las Lagunas.  2 af dem vil også have en 24-timers nødtjeneste for at understøtte Las Lagunas-tjenesten og undgå mætning.


c.- Vi vil øge antallet af ambulancer til hasteoverførsler fra lægecentrene i Mijas til Costa del Sol Hospitalet i Marbella (det nærmeste) eller til de andre hospitaler i Malaga-provinserne.


d.- Vi skal til at forhandle med Junta de Andalucía om at modtage europæiske midler og tilstrækkelig kapital til opførelsen af et nyt makro-universitetshospital i Mijas. På den måde vil vi ikke kun i de kommende år have en af de mest moderne hospitalsstrukturer, men vi vil også have en lægeskole, der vil garantere os specialiserede læger og topmoderne medicin.

5.- SOCIALSTØTTE TIL LEJEBOLIG. INTERVENTION FOR BENYTTE BOLIGER.


Vores forslag er følgende:

a.- For boligudlejning:
Fremme månedlige tilskud til boligudlejning efter deres areal, antal familiemedlemmer mv.

c.- Beboede boliger
Juridisk støtte til ejere, der er ramt af illegale erhverv.

 

6.- ØKOLOGI OG MILJØ (Flora og fauna), NATURRESOURCER og VORES  kæledyr

Vores kommune værdsætter en enorm naturarv, som vi skal bevare, udbygge og nyde. Til dette formål foreslår vi:

1) Fremme og anmode om erklæringen fra SIERRAS DE MIJAS-ALPUJATA NATURALPARK, 29.000 hektar naturpark, der påvirker 10 kommuner, grønne lunger og naturreservat fra Malaga til verden.

2) Fremme og anmode om erklæringen af den første MARINE NATURPARK I COSTA DEL SOL.  21 kvadratkilometer kystlinje, for at beskytte vores strande, kvaliteten af vores farvande, livet i havet og vores posidonia-enge.


Derudover ønsker vi for vores kommune:

a.- Opførelsen af nye parker (med en gennemsnitlig størrelse på 5.000 m2 med skovområder, græsplæner, et legeområde og et GYM-maskineområde) i de forskellige urbaniserede områder i Mijas, hvor der i øjeblikket kun er forladte ledige grunde.


b.- I de områder, hvor det er muligt, nedgraves beholderne til organisk affald og til indsamling af papir, glas og plast, herunder indsamling af olie.

c.- For at bekæmpe plastik vil vi være det første byråd i Spanien, der muliggør tilstrækkelige og gratis forsyningssteder (omfordelt i hele Mijas byråd) af renset vand med og uden gas til husholdningsbrug, tilgængelige 24 timer i døgnet.

d.- Oprettelse af en dyreværnsafdeling:


Nævnte Institut for Dyreværn vil blandt andet have følgende funktioner:


1) Forbedring af de kommunale regler for beskyttelse af dyr i Kommunen.


2) Fremme af audiovisuelle oplysningskampagner om mishandling og efterladelse af dyr samt fremme af ansvarlig adoption.


3) Indsamling af afdøde dyr i Mijas kommune, samt deres identifikation ved hjælp af en Micro-Chip-læser og deres efterfølgende forbrænding.


4) Kommunal kæledyrkastration/chip/rabiesvaccinekampagne.

 

5) Retlige handlinger: Større samarbejde og samarbejde med sikkerhedsstyrkerne og -organerne i sager om dyremishandling.

e.- Vi skal bygge et gratis offentligt forbrændingsanlæg til kæledyr og til nedsat pris for andre dyr. Vi kommer til at skabe en specifik hjælp til foreninger og dyrebeskyttere.

f.- Tilpas vores spildevandsbehandlingssystem til vores befolknings reelle behov, og hjælper alle urbaniseringer, industrier og enkeltpersoner med at opfylde vores forpligtelse til at rense deres spildevand og ikke forurene.
 


7.- STRUKTUREL FORBEDRING OG ØKONOMISKE BOOST-PROJEKTER


Kommunen Mijas er sammen med Costa del Sol en af de mest populære destinationer for turister fra hele verden.

Denne rigdomskilde, der kommer fra turisme, skal være til gavn for alle borgere i Mijas, ikke kun ved at forbedre alle offentlige servicestrukturer, men også ved at fremme muligheder for befolkningen i Mijas.

Af denne grund foreslår vi følgende manøvrer:

1.- Oprettelse af en "Vækst, Udvikling og Optimering af Mijas" afdeling, som vil omfatte deltagelse af anerkendte fagfolk specialiseret i forskellige sektorer: økonomiske, strukturelle og sociale.
På den anden side vil denne afdeling have et hold af observatører, som vil udføre deres arbejde i kommunens gader for i første linje at vurdere alle de problemer, der kan eller påvirker vores samfund, såsom ødelagte fortove, fattige gader. tilstand, manglende belysning eller mangelfuld, og ethvert strukturelt og driftsmæssigt problem, der påvirker Mijas-samfundet som helhed.

2.- Tildeling af tilskud til oprettelse af økonomiske og sociale projekter og også for at tillade udvidelse eller vækst af eksisterende virksomheder.
Tildelingsprocessen vil være meget nemmere, og fagfolk vil blive stillet gratis til rådighed for at støtte og hjælpe hver ansøger.

 


8.- KONSTRUKTIONEN AF ET SYNSPUNKT AF GLAS

Vi skal forvandle Mijas til Costa del Sols juvel, så det tiltrækker turister fra hele verden og på den måde producerer rigdom til alle Mijas.
Vi bygger det første glasudsigtspunkt på Costa del Sol, på en af Mijas bakker.


Dette projekt vil blive medfinansieret af regionale, nationale og europæiske enheder.
Det kommer til at hedde: SOLENS SYNSPUNKT


Hendes KARAKTERISTIKA:


a.- Dens konstruktion vil være MILJØBÆREDYGTIG og fuldstændig autonom, den vil være baseret på grøn energi. Vi vil skabe en krystalplatform ophængt i luften med en kapacitet til 500 personer.


b.- Din adgang til Mijas vil altid være gratis.


c.- El Mirador og alle dets supplerende faciliteter vil blive fuldt forvaltet af byrådet uden indrømmelser eller udbud.


d.- El Mirador vil omfatte et cafeteria og en glasrestaurant.


g.- Alt overskud indsamlet fra Mirador, samt fra restauranten og cafeteriet, vil blive fuldt investeret i en kommuneplan for genbefolkning af træer og i skabelsen af grønne områder i hele Mijas kommune. På den måde vil vi øge miljøkvaliteten i vores kommune.


9.- FIGUR AF ÆLDRE I MIJAS

a) Oprettelse af et nyt hjem for pensionister i Las Lagunas de Mijas og forbedringer i både det nuværende center i Mijas Pueblo og i La Cala de Mijas.

 

Pensionistboliger skal have tilstrækkelige pladser til kulturelle aktiviteter for at holde pensionistens krop og sind aktiv.

b) Gratis aktiviteter for pensionister:


1. Golftimer og andre sportsgrene, gratis for pensionister.


2. Kunstneriske og kulturelle aktiviteter (kropsudtryk, musik, teater osv.), gratis for pensionister.

c) Tilbud om hjælp (økonomisk eller arbejdskraft), når pensionen ikke når SMI.
 


10.- FRITID OG FRITID I MIJAS

Retten til fritid og til at kunne nyde fritiden bør ikke kun være forbeholdt dem med en højere købekraft, men bør være en universel rettighed.

Så her er vores forslag:


1.- Genåbning af de gamle biografer i Mijas, med kommunal ledelse, med nedsatte priser for Mijas.


2.- Oprettelse af et fritidsrum på fredage, lørdage og søndage med forskellige musikprogrammer, sociokulturel underholdning og koncerter (Med GRATIS ADGANG FOR MIJEÑOS).


3.- Vi glemmer ikke kultur og kunst, så vi vil rehabilitere offentlige rum for at organisere kulturelle og kunstneriske møder i løbet af året.


4.- Fremme brugen af det gamle stenbrud i Sierra de Mijas som amfiteater og rum for arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Slut på det sociale program.

 


Vil du støtte #SoydeMijas-bevægelsen?


Hvis du kunne lide vores sociale program og ønsker at udtrykke din støtte, kan du oprette din sociale profil gratis på www.soydemijas.com (Mijas' sociale netværk) og/eller sende os  en webformular fra denne adresse: https://www.soydemijas.com/participar  

Bemærk: Hvis du ønsker at deltage som aktivt medlem af projektet, så send os en WhatsApp til telefonnummeret: +34662918154

7
8
9
10
puestos vacantes

VAKANCER I NGOEN #SoydeMijas

Vi vil have dig til at være en del af historien.

Marco Musumeci.jpg

Marco Musumeci

Presidente

Doctor en ciencias económicas y empresariales. Especialista en Marketing Estratégico y Transformación Digital. Experto en políticas económicas de crecimiento y desarrollo de países y grandes entidades públicas y privadas.
Email: marco@musumeci.es
Web: www.musumeci.es

 
IMG-20220910-WA0000.jpg

Alberto Moro Bermejo

Responsable asuntos jurídicos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio del I. Colegio de Abogados de Málaga desde noviembre de 2001 con despacho profesional en Rivera del Sol, Mijas Costa.
 
Abogado Senior y Fundador de “Moro Bermejo Abogados”. Asesorando y representando a españoles y extranjeros durante más de 20 años en la Costa del Sol.

Pongo mis conocimientos al servicio de #SoydeMijas, un proyecto innovador, justo, social y equitativo que será beneficioso para todos los ciudadanos del municipio de Mijas.


 
IMG_20220502_135958.jpg

María José Curá de Rosa

Vicesecretaría acción social

Licenciada en Psicología. Máster en Intervención en ansiedad y estrés, Terapeuta en Adicciones en la Fundación del Padre Garralda. Diagnóstico e Intervención en Psicología Educativa. Profesora en Centros de Educación Especializada. Experta en Comunicaciones Sociales, con especial preocupación por los problemas educativos y emocionales. Participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas con el deseo de mejorar nuestra sociedad.


 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable RRPP y Seguridad

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
 
logo persona.png

Puesto vacante

Responsable política municipal y comunicación

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Vocal

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
Rocio Lizan.jpg

Rocio Lizán Ortiz
 

Responsable coaching personal y profesional

Especialista en Coaching personal y profesional. Formada en neurociencia (estudio del sistema nervioso) y bioneuroemoción (aumento del nivel de conciencia)Mi compromiso es: ayudar, inspirar y acompañar a las personas en su crecimiento personal y mental. Por ello participo activamente con voluntad y entusiasmo en la ONG Ciudadana #SoydeMijas 

 
Juan Cortes Quero.jpg

Juan Cortés Quero

Responsable conservación y manejo de los recursos naturales

Nacido en el corazón de Mijas y residente en las lagunas. 
Nací en el seno de una familia de pequeños comerciantes y con una experiencia bastante extensa en este sector. 
Me preocupa bastante la situación actual en que se encuentra nuestro entorno,
y dedicaré con ahínco y, por supuesto con el sector ecologista, la recuperación
de nuestros espacios naturales. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable urbanismo

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.


 
jorge1.jpg

Jorge Casas Gracia

Responsble de organización y acción territorial

Director Comercial con amplia experiencia en Consultoría Internacional.  Mis especializaciones abarcan los sectores  de: Hostelería, Turismo, Automoción, Inmobiliaria, Energías Renovables y Redes Digitales. Vivo en Mijas desde hace más de 10 años y mi deseo es el de  ayudar a su desarrollo institucional, social y económico. Por ello participo con mucha ilusión en el proyecto de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
 
Helena%2520Duchonova_edited_edited.jpg

Helena Duchonova

Responsable de cooperaciones

Empresaria y artista. Viviendo en Mijas desde 2015. Ha trabajado para grandes grupos multinacionales, entre ellos destaca la marca francesa Guerlain. Su responsabilidad es la de establecer acuerdos de cooperación con entidades publicas y privadas para fomentar el progreso económico y social de nuestra comunidad, de una forma sostenible y equitativa.


 
IMG-20220401-WA0011.jpg

Fuensanta Santos de la Rubia

Responsable de jubilados y tercera edad

Actualmente soy jubilada, aprender siempre es mi lema. Mis aficiones han estado vinculadas al mundo de la Cultura, Historia, Teatro y Folclore. Dirijo dos revistas, escribo en un periódico online y en un blog de denuncias que se llama El Grito de la Calle. Me duele profundamente la desatención y en ocasiones la discriminación de la persona jubilada en Mijas. Por eso, participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas y pienso empeñarme para mejorar la calidad de Vida de todos los jubilados de Mijas.
 
jorge veterinario.jpg

Jorge A.Luque Garrido

Responsable de estructura de gestión y administración animal

Veterinario residente en Calahonda desde 1992. 
Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Especializado en Medicina veterinaria de atención primaria y Rehabilitación,
Fisioterapia y Medicina deportiva veterinaria.
Director y copropietario de centros veterinarios El Dogo Azul y Rehavet Sport.
Ilusionado en colaborar con un proyecto innovador que encamine a Mijas hacia un modelo de gestión de la población animal, sus recursos y alternativas. Porque soy de Mijas. 
anne foto.jpg

Anne Hernández

Responsable Comunidad Británica de Mijas

Nací en Inglaterra pero llevo viviendo en España desde hace 38 años y resido en Mijas desde ya 20 años. Ahora estoy jubilada pero fui profesora universitaria de Turismo y me especialicé en gestión de eventos, marketing, promoción, medioambiente y turismo sostenible. Actualmente soy presidente de una asociación que a día de hoy ha ayudado después del Brexit a más de 32.000 Británicos en toda España. El año pasado fui galardonada con un MBE por mis servicios a los Británicos en España. Participo en la ONG #SoydeMijas para representar y ser el punto de referencia para la comunidad Británica de Mijas.
 
Diego_edited_edited.jpg

Diego Ariza Cívico

Responsable seguridad y ciberseguridad ciudadana

Experto en legislación específica que afecta al mundo de la informática forense, delitos informáticos, Reglamento General de Protección de Datos y de los derechos elementales de las comunicaciones. Así como en las últimas técnicas en informática forense, hacking ético y seguridad informática.

 
Cristina.jpg

Cristina Sánchez Vallina

Responsable servicios veterinarios y bienestar animal

Soy Cántabra afincada en Fuengirola desde hace más de 20 años.
Recibí mi formación como veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en la ciudad Condal durante mis primeros años en la profesión.
Actualmente no estoy colegiada aunque utilizo mis conocimientos para ayudar en la asociación Mijas Felina, obviamente sin ánimo de lucro. Activa, resuelta y dispuesta siempre a ser mi mejor versión pongo mis conocimientos al servicio de la plataforma ciudadana #SoydeMijas.
IMG-20220427-WA0048.jpg

Manuel Serrano López

Responsable parques y jardines

Soy técnico en jardinería, parques y zonas verdes actualmente me dedico al mantenimiento y creación de jardines. Soy diplomado en gestión de residuos y con master en sistemas de gestión medioambiental queriendo ver Mijas más sostenible más verde y por ello pongo mis conocimientos y experiencias al servicio de ONG #SoydeMijas
 
maribel.jpg

Maribel Pérez Álvarez

Responsable de protocolo y eventos

Más de 25 años de experiencia profesional en la organización de eventos y actos oficiales. Mi afán solidario me llevó a trabajar en la Cruz Roja como responsable del departamento de Socios y Voluntarios. Durante mi experiencia en empresas como Sando, descubrí mi pasión por el Marketing y la organización de eventos, sector al cual me dedico en la actualidad, liderando las áreas de Comunicación, producción de eventos, relaciones públicas y medios. Desde el protocolo ponemos en alza el conjunto de reglas que rigen el ceremonial de actos oficiales y eventos, con sentido común, modernidad, honestidad, humildad, sin olvidar la dignidad que han de revestir todos y cada uno de ellos.

For at søge efter #SoydeMijas-kanalen på Telegram skal du blot klikke på Telegram-forstørrelsesglasikonet og skrive #SoydeMijas

På denne måde vil du i realtid modtage alle de vigtigste nyheder fra Mijas og vores NGO.

Telegram-Canal.jpg

Telegram er en beskedapp som WhatsApp, den er gratis og installeres på mobilen fra markedspladsen som enhver applikation.

Du kan også tilføje dig selv til kanalen ved at klikke på dette direkte link:

https://t.me/SOYDEMIJAS

bottom of page