top of page
Banner SoydeMijas.jpg
2.png
We willen het antwoord zijn op alle huidige en dringende noden van onze samenleving. Ons MISSIE is het promoten en verdedigen van de “ONSCHULDELIJKE WAARDEN” die door geboorterecht aan elke burger toebehoren.
Programa electoral
logo.jpg

ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

-Gebaseerd op 10 hoofdpunten-

PROGRAMMAMENU:

(1) Het recht op een waardig leven

(2) Gelijke kansen

(3) De verdediging van burgerschap

(4) De zorg voor burgerschap

(5) Sociale bijstand voor huisvesting

(6) Zorg en bescherming van het milieu

(7) Structurele verbeteringen en economische impuls

(8) Een glazen tuinhuisje bouwen

(9) De figuur van de derde eeuw in Mijas

(10) Vrije tijd en vrije tijd in Mijas

1
2
3
4
5
6

1.- HET RECHT OP EEN fatsoenlijk leven:

a)  bonus  van de IBI op de eerste woning (gewone verblijfplaats)

Het IBI-bonusproces op het eerste huis is als volgt:

1e jaar regering: 
Inkomstenbelasting gelijk aan of lager dan 30.000 euro per jaar en gepensioneerden betalen geen IBI meer op hun eerste woning. De overige hogere inkomens krijgen 50% korting op de vergoeding. Bedrijven, bedrijven en andere eigendommen die niet de eerste woning van een persoon zijn, zijn uitgesloten.

2e regeringsjaar:
Inkomstenbelasting gelijk aan of lager dan 50.000 euro per jaar betaalt geen IBI meer op hun eerste woning. De overige hogere inkomens krijgen 50% korting op de vergoeding. Bedrijven, bedrijven en andere eigendommen die niet de eerste woning van een persoon zijn, zijn uitgesloten.


3e regeringsjaar:

 

Inkomstenbelasting gelijk aan of lager dan 100.000 euro per jaar betaalt de IBI niet meer op hun eerste woning. De overige hogere inkomens krijgen 50% korting op de vergoeding. 
Bedrijven, bedrijven en andere eigendommen die niet de eerste woning van een persoon zijn, zijn uitgesloten.

4e regeringsjaar:
De IBI wordt niet meer betaald bij de eerste woning. Bedrijven, bedrijven en andere eigendommen die niet de eerste woning van een persoon zijn, zijn uitgesloten.


b)  Bonus van 100% de omloopsnelheid van het eerste voertuig voor IRPF-inkomsten van minder dan of gelijk aan 18.000 euro per jaar.


c) Verhoging van de omloopsnelheid voor luxe voertuigen:

Super-auto's,  Jachten, privéjets. Nieuwe tarieven passend bij de economische categorie.


d) Herstructurering en optimalisatie van de huidige sociale hulporganisatie en het distributiesysteem:

 

Creaties van effectieve economische hulp: die afhankelijk zijn van en zich aanpassen aan elk afzonderlijk geval en niet meer generiek.  Hulp aangepast aan de reële en actuele behoeften van elk individu of gezin.

 


2.- GELIJKE KANSEN:


Alle burgers zonder uitsluiting van ras, geslacht, leeftijd en sociale status moeten:  dezelfde kansen om zich onbevooroordeeld te kunnen ontwikkelen.

a)  Gebouw  van nieuwe kleuterscholen en verbetering van de huidige:

We zullen kleuterscholen bouwen en mogelijk maken in nieuwe openbare en gratis faciliteiten, zodat kinderen uit Mijas vanaf zeer jonge leeftijd toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs.  

Deze nieuwe kleuterscholen zullen ook een betere infrastructuur hebben, evenals een gezondheidspost die wordt bemand door professionals.

ALLE DIDACTISCHE MATERIALEN ZIJN GRATIS. GEEN INSCHRIJVING OF KOSTEN WORDEN BETAALD. 


b) Bouw van een universiteitscampus in Mijas (beroepsopleidingen zijn inbegrepen).

We garanderen gratis inschrijving voor alle Mijas en hun kinderen (Mijas met minimaal 5 jaar registratie in de gemeente). wij zullen creëren  een systeem van universitaire beurzen ter ondersteuning van de meest behoeftige studenten.  

Naast de klassieke diploma's (recht, ingenieur of economie...) zullen we plaats maken voor moderne en actuele diploma's met specialisaties in de nieuwste talen  IT en systeemprogrammering, cyberbeveiliging, internet of things, Blockchain en digitale besturingssystemen.  Op deze manier zullen we studenten van over de hele wereld aantrekken en de grote multinationale IT- en digitale bedrijven die dochterondernemingen zullen creëren in Mijas om te profiteren van ons "Human Capital".


c) Oprichting van gespecialiseerde sociale centra om ondersteuning en opleiding te bieden aan burgers die arbeidsongeschikt zijn of die hun opleiding moeten actualiseren.

Werving van professionals uit verschillende culturele sectoren die in staat zijn om werknemers te begeleiden, te ondersteunen en op te leiden via lopende cursussen gerelateerd aan de marktvraag.

 

d) We zullen het gemeentelijk bedrijf "Inserción Laboral de Renta Básica" herstructureren om het aan te passen aan de huidige behoeften.

De functie van dit in 2011 opgerichte bedrijf is nu achterhaald, mensen aan het vegen zijn, hoewel het een fatsoenlijke baan is zoals andere, biedt niet de mogelijkheid om nieuwe banen te creëren, werknemers op te leiden of aangeboren passies te stimuleren. 

Het basisinkomen arbeidsinvoegbedrijf moet, met behoud van zijn optie voor het schoonmaken van straten en openbare ruimtes (te selecteren door de gebruiker), elke werknemer de mogelijkheid bieden om een arbeidssector te kiezen die het beste past bij hun wensen of passies.  

Om deze reden zullen we, in samenwerking met honderden Mijas-bedrijven (uit verschillende economische sectoren), een opleidingsprogramma creëren door middel van "Job Training" -contracten (contracten van 6 maanden tot  1 jaar) kosteloos voor Mijas-bedrijven met salarissen betaald door het gemeentelijk bedrijf.  

 

3.- DE VERDEDIGING VAN HET BURGERSCHAP:


wij zullen beschermen  en we zullen de rechten van alle burgers verdedigen, zodat ze de bescherming van de staat opnieuw als iets goeds voelen, als een symbool van vertrouwen en respect ter verdediging van het algemeen welzijn:

a) We zullen een afdeling creëren met de naam "Nieuwe operaties in Mijas"

Met een noodtelefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is door een team van gekwalificeerde mensen die meer personeel zullen hebben, afhankelijk van de tijd van de dag en de seizoenen van het jaar, toenemend tijdens de drukste uren of in de meest problematische maanden:

Deze nieuwe afdeling zal alle soorten noodoproepen behandelen en het incident onmiddellijk doorverwijzen naar de overeenkomstige actieafdeling: politie, burgerwacht, brandweer, gezondheidsdiensten.


b) We zullen mini-politiekazernes (prefab) bouwen in de verschillende woonwijken van Mijas:

Ze zullen operationeel zijn van 23.00 uur tot 07.00 uur, met name in de gebieden van urbanisaties die tegenwoordig praktisch onbeheerd zijn. Elk mini-politiebureau heeft minimaal 2 auto's en minimaal 6 agenten die gedurende deze 8 uur van de nacht aan het werk zijn. Deze operatie kan overdag worden verlengd, afhankelijk van de behoeften  doelstelling (bijvoorbeeld de zomermaanden wanneer urbanisaties meer bezocht worden).


c) We zullen versterken  de aanwezigheid van de politie in de grootstedelijke gebieden van Mijas om de burgers dag en nacht maximale veiligheid te garanderen, vooral in de meest conflicterende gebieden van onze gemeente.


d) We zullen een nieuwe afdeling CYBER-ATTACKS creëren:

1.- We zullen een team van professionele experts op het gebied van computerbeveiliging vormen  dat directe en onmiddellijke steun zal geven aan burgers en bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van computeraanvallen.

2.- Er zullen online en face-to-face computerbeveiligings- en aanvalspreventiecursussen worden georganiseerd.


e) We creëren een afdeling ter bestrijding van gendergeweld, kindermishandeling en bescherming van ouderen:

Onmiddellijk handelen is de oplossing om het probleem uit te roeien, daarom:

 

a.- We zullen investeren in menselijk kapitaal door verschillende teams van maatschappelijk werkers, psychologen en advocaten te vormen.

b.- Aan deze mensen zullen opvangcentra ter beschikking worden gesteld die huisvesting, bijstand en sociale en arbeidsreïntegratie bieden aan alle slachtoffers die lijden aan sociale verlating en die zonder economische middelen verkeren.

 


4.- DE ZORG VOOR HET BURGERSCHAP:


Gezondheidszorg en gezondheidszorg zijn een van de belangrijkste punten van dit sociale programma en zullen onze absolute prioriteit zijn:

a.- We voeren direct structurele, ruimte- en serviceverbeteringen door in de  gezondheidscentrum (24 uur) van Las Lagunas de Mijas.


b.- We gaan nieuwe eerstelijnsgezondheidscentra creëren (we gaan herstructureren)  leegstaande en ongebruikte gebouwen van de gemeente Mijas)  ter ondersteuning van de huidige gezondheidscentra van Cala de Mijas en Las Lagunas.  2 van hen zullen ook een 24-uurs nooddienst hebben om de Las Lagunas-service te ondersteunen en verzadiging te voorkomen.


c.- We gaan het aantal ambulances verhogen voor dringende transfers van de medische centra in Mijas naar het Costa del Sol-ziekenhuis in Marbella (het dichtstbijzijnde) of naar de andere ziekenhuizen in de provincies van Malaga.


d.- We gaan onderhandelen met de Junta de Andalucía om Europese fondsen en voldoende kapitaal te ontvangen voor de bouw van een nieuw macro-universitair ziekenhuis in Mijas. Op deze manier hebben we de komende jaren niet alleen een van de modernste ziekenhuisstructuren, maar hebben we ook een medische school die ons gespecialiseerde artsen en state-of-the-art geneeskunde zal garanderen.

5.- SOCIALE HULP VOOR HUURHUIS. INTERVENTIE VOOR BEZETTE WONINGEN.


Onze voorstellen zijn de volgende:

a.- Voor woninghuur:
Maandelijkse subsidies voor huurwoningen promoten op basis van hun oppervlakte, aantal gezinsleden, enz.

c.- Bezette woningen
Juridische ondersteuning voor eigenaren die getroffen zijn door illegale beroepen.

 

6.- ECOLOGIE EN MILIEU (Flora en fauna), NATUURLIJKE HULPBRONNEN en ONZE  HUISDIEREN

Onze gemeente koestert een immens natuurlijk erfgoed dat we moeten behouden, vergroten en genieten. Daartoe stellen wij voor:

1) Promoot en vraag de verklaring aan van het NATUURPARK SIERRAS DE MIJAS-ALPUJATA, 29.000 hectare natuurpark dat 10 gemeenten, groene long en natuurreservaat van Malaga naar de wereld beïnvloedt.

2) Promoot en vraag om de verklaring van het eerste MARIENE NATUURPARK VAN DE COSTA DEL SOL.  21 vierkante kilometer kustlijn, om onze stranden, de kwaliteit van onze wateren, het zeeleven en onze posidonia-weiden te beschermen.


Daarnaast willen we voor onze gemeente:

a.- De aanleg van nieuwe parken (met een gemiddelde grootte van 5.000 m2 met beboste gebieden, gazons, een kinderspeelplaats en een GYM-machinegebied) in de verschillende verstedelijkte gebieden van Mijas waar momenteel alleen verlaten braakliggende terreinen zijn.


b.- Daar waar dat mogelijk is, worden de containers voor gft-afval en voor de inzameling van papier, glas en plastic, inclusief de inzameling van olie, begraven.

c.- Om plastic te bestrijden, zullen we de eerste gemeenteraad in Spanje zijn die voldoende en gratis leveringspunten (herverdeeld door de gemeente van Mijas) van gezuiverd water met en zonder gas voor huishoudelijk gebruik, 24 uur per dag beschikbaar stelt.

d.- Oprichting van een afdeling Dierenwelzijn:


Deze afdeling Dierenwelzijn zal onder meer de volgende functies hebben:


1) Verbetering van de gemeentelijke regelgeving voor de bescherming van dieren in de gemeente.


2) Bevordering van audiovisuele bewustmakingscampagnes over mishandeling en verwaarlozing van dieren, evenals bevordering van verantwoorde adoptie.


3) Ophalen van overleden dieren in de gemeente Mijas, evenals hun identificatie door middel van een Micro-Chip-lezer en hun daaropvolgende verbranding.


4) Gemeentelijke castratie/chip/hondsdolheidvaccinatiecampagne.

 

5) Juridische acties: Meer samenwerking en samenwerking met de veiligheidsdiensten en -organen in gevallen van dierenmishandeling.

e.- We gaan een gratis openbare verbrandingsinstallatie bouwen voor huisdieren en tegen een gereduceerde prijs voor andere dieren. We gaan specifieke hulp creëren voor verenigingen en dierenbeschermers.

f.- Ons afvalwaterzuiveringssysteem aanpassen aan de werkelijke behoeften van onze bevolking en alle urbanisaties, industrieën en individuen helpen onze verplichting na te komen om hun afvalwater te zuiveren en niet te vervuilen.
 


7.- STRUCTURELE VERBETERING EN ECONOMISCHE BOOST-PROJECTEN


De gemeente Mijas is samen met de Costa del Sol een van de meest populaire bestemmingen voor toeristen van over de hele wereld.

Deze bron van rijkdom die voortkomt uit het toerisme moet alle inwoners van Mijas ten goede komen, niet alleen door alle openbare dienstverleningsstructuren te verbeteren, maar ook door kansen voor de mensen van Mijas te bevorderen.

Daarom stellen we de volgende manoeuvres voor:

1.- De oprichting van een afdeling "Groei, ontwikkeling en optimalisatie van Mijas", waaraan gerenommeerde professionals zullen deelnemen die gespecialiseerd zijn in verschillende sectoren: economisch, structureel en sociaal.
Aan de andere kant zal deze afdeling een team van waarnemers hebben die hun werk in de straten van de gemeente zullen uitvoeren om in de eerste lijn alle problemen te evalueren die onze gemeenschap kunnen of treffen, zoals kapotte trottoirs, straten in slechte staat, afwezigheid van verlichting of gebrekkige verlichting, en elk structureel en operationeel probleem dat de gemeenschap van Mijas als geheel treft.

2.- Het toekennen van subsidies voor de oprichting van economische en sociale projecten, en ook om de uitbreiding of groei van bestaande bedrijven mogelijk te maken.
Het gunningsproces zal veel eenvoudiger zijn en er zullen gratis professionals ter beschikking worden gesteld om elke aanvrager te ondersteunen en bij te staan.

 


8.- DE CONSTRUCTIE VAN EEN GLAZEN UITZICHT

We gaan Mijas omvormen tot het juweel van de Costa del Sol, zodat het toeristen van over de hele wereld aantrekt en op deze manier rijkdom oplevert voor alle Mijas.
We bouwen het eerste glazen uitzichtpunt aan de Costa del Sol, op een van de heuvels van Mijas.


Dit project wordt medegefinancierd door regionale, nationale en Europese entiteiten.
Het zal heten: HET STANDPUNT VAN DE ZON


Haar KENMERKEN:


a.- De constructie zal ECO-DUURZAAM en volledig autonoom zijn, het zal gebaseerd zijn op groene energie. We zullen een Crystal Platform creëren dat in de lucht hangt met een capaciteit van 500 personen.


b.- Uw deelname aan Mijas is altijd gratis.


c.- El Mirador en al zijn complementaire faciliteiten zullen volledig worden beheerd door de gemeenteraad, zonder concessies of aanbestedingen.


d.- El Mirador zal een cafetaria en een glazen restaurant omvatten.


g.- Alle winst die wordt opgehaald uit de Mirador, evenals uit het restaurant en de cafetaria, zal volledig worden geïnvesteerd in een gemeentelijk plan om bomen te herbevolken en in het creëren van groene gebieden in de gemeente Mijas. Zo vergroten we de milieukwaliteit van onze gemeente.


9.- FIGUUR VAN DE OUDEREN IN MIJAS

a) Oprichting van een nieuw tehuis voor gepensioneerden in Las Lagunas de Mijas en verbeteringen in zowel het huidige centrum in Mijas Pueblo als in La Cala de Mijas.

 

Gepensioneerdenhuizen moeten voldoende ruimte hebben voor culturele activiteiten om lichaam en geest van de gepensioneerde actief te houden.

b) Gratis activiteiten voor gepensioneerden:


1. Golflessen en andere sporten, gratis voor gepensioneerden.


2. Artistieke en culturele activiteiten (lichaamsuitdrukking, muziek, theater, enz.), gratis voor gepensioneerden.

c) Aanbod van hulp (financieel of arbeid), wanneer het pensioen de SMI niet bereikt.
 


10.- VRIJE TIJD EN VRIJE TIJD IN MIJAS

Het recht op vrije tijd en het kunnen genieten van vrije tijd zou niet alleen moeten worden voorbehouden aan mensen met een hogere koopkracht, maar zou een universeel recht moeten zijn.

Dus hier zijn onze voorstellen:


1.- Heropening van de oude bioscopen van Mijas, met gemeentelijk beheer, met gesubsidieerde prijzen voor Mijas.


2.- Het creëren van een vrijetijdsruimte op vrijdag, zaterdag en zondag met verschillende muziekprogramma's, sociaal-cultureel entertainment en concerten (MET GRATIS TOEGANG VOOR MIJEÑOS).


3.- We vergeten cultuur en kunst niet, dus we zullen de openbare ruimtes rehabiliteren om het hele jaar door culturele en artistieke ontmoetingen te organiseren.


4.- Promoot het gebruik van de oude steengroeve in de Sierra de Mijas als amfitheater en ruimte voor evenementen en culturele activiteiten.

Einde van het sociale programma.

 


Wil jij de #SoydeMijas beweging steunen?


Als u ons sociale programma leuk vond en uw steun wilt betuigen, kunt u gratis uw sociale profiel aanmaken op www.soydemijas.com (het sociale netwerk van Mijas) en/of ons een e-mail sturen  een webformulier vanaf dit adres: https://www.soydemijas.com/participar  

Opmerking: als u als actief lid van het project wilt deelnemen, stuur ons dan een WhatsApp naar het telefoonnummer: +34662918154

7
8
9
10
puestos vacantes

VACATURES IN DE NGO #SoydeMijas

We willen dat je deel uitmaakt van de geschiedenis.

Marco Musumeci.jpg

Marco Musumeci

Presidente

Doctor en ciencias económicas y empresariales. Especialista en Marketing Estratégico y Transformación Digital. Experto en políticas económicas de crecimiento y desarrollo de países y grandes entidades públicas y privadas.
Email: marco@musumeci.es
Web: www.musumeci.es

 
IMG-20220910-WA0000.jpg

Alberto Moro Bermejo

Responsable asuntos jurídicos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio del I. Colegio de Abogados de Málaga desde noviembre de 2001 con despacho profesional en Rivera del Sol, Mijas Costa.
 
Abogado Senior y Fundador de “Moro Bermejo Abogados”. Asesorando y representando a españoles y extranjeros durante más de 20 años en la Costa del Sol.

Pongo mis conocimientos al servicio de #SoydeMijas, un proyecto innovador, justo, social y equitativo que será beneficioso para todos los ciudadanos del municipio de Mijas.


 
IMG_20220502_135958.jpg

María José Curá de Rosa

Vicesecretaría acción social

Licenciada en Psicología. Máster en Intervención en ansiedad y estrés, Terapeuta en Adicciones en la Fundación del Padre Garralda. Diagnóstico e Intervención en Psicología Educativa. Profesora en Centros de Educación Especializada. Experta en Comunicaciones Sociales, con especial preocupación por los problemas educativos y emocionales. Participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas con el deseo de mejorar nuestra sociedad.


 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable RRPP y Seguridad

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
 
logo persona.png

Puesto vacante

Responsable política municipal y comunicación

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Vocal

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
Rocio Lizan.jpg

Rocio Lizán Ortiz
 

Responsable coaching personal y profesional

Especialista en Coaching personal y profesional. Formada en neurociencia (estudio del sistema nervioso) y bioneuroemoción (aumento del nivel de conciencia)Mi compromiso es: ayudar, inspirar y acompañar a las personas en su crecimiento personal y mental. Por ello participo activamente con voluntad y entusiasmo en la ONG Ciudadana #SoydeMijas 

 
Juan Cortes Quero.jpg

Juan Cortés Quero

Responsable conservación y manejo de los recursos naturales

Nacido en el corazón de Mijas y residente en las lagunas. 
Nací en el seno de una familia de pequeños comerciantes y con una experiencia bastante extensa en este sector. 
Me preocupa bastante la situación actual en que se encuentra nuestro entorno,
y dedicaré con ahínco y, por supuesto con el sector ecologista, la recuperación
de nuestros espacios naturales. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable urbanismo

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.


 
jorge1.jpg

Jorge Casas Gracia

Responsble de organización y acción territorial

Director Comercial con amplia experiencia en Consultoría Internacional.  Mis especializaciones abarcan los sectores  de: Hostelería, Turismo, Automoción, Inmobiliaria, Energías Renovables y Redes Digitales. Vivo en Mijas desde hace más de 10 años y mi deseo es el de  ayudar a su desarrollo institucional, social y económico. Por ello participo con mucha ilusión en el proyecto de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
 
Helena%2520Duchonova_edited_edited.jpg

Helena Duchonova

Responsable de cooperaciones

Empresaria y artista. Viviendo en Mijas desde 2015. Ha trabajado para grandes grupos multinacionales, entre ellos destaca la marca francesa Guerlain. Su responsabilidad es la de establecer acuerdos de cooperación con entidades publicas y privadas para fomentar el progreso económico y social de nuestra comunidad, de una forma sostenible y equitativa.


 
IMG-20220401-WA0011.jpg

Fuensanta Santos de la Rubia

Responsable de jubilados y tercera edad

Actualmente soy jubilada, aprender siempre es mi lema. Mis aficiones han estado vinculadas al mundo de la Cultura, Historia, Teatro y Folclore. Dirijo dos revistas, escribo en un periódico online y en un blog de denuncias que se llama El Grito de la Calle. Me duele profundamente la desatención y en ocasiones la discriminación de la persona jubilada en Mijas. Por eso, participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas y pienso empeñarme para mejorar la calidad de Vida de todos los jubilados de Mijas.
 
jorge veterinario.jpg

Jorge A.Luque Garrido

Responsable de estructura de gestión y administración animal

Veterinario residente en Calahonda desde 1992. 
Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Especializado en Medicina veterinaria de atención primaria y Rehabilitación,
Fisioterapia y Medicina deportiva veterinaria.
Director y copropietario de centros veterinarios El Dogo Azul y Rehavet Sport.
Ilusionado en colaborar con un proyecto innovador que encamine a Mijas hacia un modelo de gestión de la población animal, sus recursos y alternativas. Porque soy de Mijas. 
anne foto.jpg

Anne Hernández

Responsable Comunidad Británica de Mijas

Nací en Inglaterra pero llevo viviendo en España desde hace 38 años y resido en Mijas desde ya 20 años. Ahora estoy jubilada pero fui profesora universitaria de Turismo y me especialicé en gestión de eventos, marketing, promoción, medioambiente y turismo sostenible. Actualmente soy presidente de una asociación que a día de hoy ha ayudado después del Brexit a más de 32.000 Británicos en toda España. El año pasado fui galardonada con un MBE por mis servicios a los Británicos en España. Participo en la ONG #SoydeMijas para representar y ser el punto de referencia para la comunidad Británica de Mijas.
 
Diego_edited_edited.jpg

Diego Ariza Cívico

Responsable seguridad y ciberseguridad ciudadana

Experto en legislación específica que afecta al mundo de la informática forense, delitos informáticos, Reglamento General de Protección de Datos y de los derechos elementales de las comunicaciones. Así como en las últimas técnicas en informática forense, hacking ético y seguridad informática.

 
Cristina.jpg

Cristina Sánchez Vallina

Responsable servicios veterinarios y bienestar animal

Soy Cántabra afincada en Fuengirola desde hace más de 20 años.
Recibí mi formación como veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en la ciudad Condal durante mis primeros años en la profesión.
Actualmente no estoy colegiada aunque utilizo mis conocimientos para ayudar en la asociación Mijas Felina, obviamente sin ánimo de lucro. Activa, resuelta y dispuesta siempre a ser mi mejor versión pongo mis conocimientos al servicio de la plataforma ciudadana #SoydeMijas.
IMG-20220427-WA0048.jpg

Manuel Serrano López

Responsable parques y jardines

Soy técnico en jardinería, parques y zonas verdes actualmente me dedico al mantenimiento y creación de jardines. Soy diplomado en gestión de residuos y con master en sistemas de gestión medioambiental queriendo ver Mijas más sostenible más verde y por ello pongo mis conocimientos y experiencias al servicio de ONG #SoydeMijas
 
maribel.jpg

Maribel Pérez Álvarez

Responsable de protocolo y eventos

Más de 25 años de experiencia profesional en la organización de eventos y actos oficiales. Mi afán solidario me llevó a trabajar en la Cruz Roja como responsable del departamento de Socios y Voluntarios. Durante mi experiencia en empresas como Sando, descubrí mi pasión por el Marketing y la organización de eventos, sector al cual me dedico en la actualidad, liderando las áreas de Comunicación, producción de eventos, relaciones públicas y medios. Desde el protocolo ponemos en alza el conjunto de reglas que rigen el ceremonial de actos oficiales y eventos, con sentido común, modernidad, honestidad, humildad, sin olvidar la dignidad que han de revestir todos y cada uno de ellos.

Om het #SoydeMijas-kanaal op Telegram te zoeken, klikt u eenvoudig op het vergrootglaspictogram van Telegram en schrijft u #SoydeMijas

Op deze manier ontvangt u in realtime al het belangrijkste nieuws van Mijas en onze NGO.

Telegram-Canal.jpg

Telegram is een berichten-app zoals WhatsApp, het is gratis en wordt zoals elke applicatie op de mobiel vanaf de markt geïnstalleerd.

Je kunt jezelf ook aan het kanaal toevoegen door op deze directe link te klikken:

https://t.me/SOYDEMIJAS

bottom of page