top of page
Banner SoydeMijas.jpg
2.png
Vi ønsker å være svaret på alle nåværende og presserende behov i samfunnet vårt. Våre OPPDRAG er å fremme og forsvare «UKKERBARE VERDIER»som ved førstefødselsrett tilhører enhver borger.
Programa electoral
logo.jpg

VÅRT VALGPROGRAM

-Basert på 10 hovedpunkter-

PROGRAMMENY:

(1) Retten til et verdig liv

(2) Like muligheter

(3) Forsvaret av statsborgerskap

(4) Omsorgen om statsborgerskap

(5) Sosialhjelp til bolig

(6) Omsorg og beskyttelse av miljøet

(7) Strukturelle forbedringer og økonomisk løft

(8) Bygge et lysthus i glass

(9) Figuren fra den tredje tidsalder i Mijas

(10) Fritid og fritid i Mijas

1
2
3
4
5
6

1.- RETTEN TIL ET ANSTENDIG LIV:

en)  bonus  av IBI på det første hjemmet (vanlig bolig)

IBI-bonusprosessen på den første boligen vil være som følger:

1. regjeringsår: 
Inntektsskatt lik eller mindre enn 30 000 euro per år og pensjonister vil ikke lenger betale IBI på sin første bolig. Resten av høyere inntekter vil ha 50 % rabatt på avgiften. Selskaper, virksomheter og andre eiendommer som ikke er det første hjemmet til en enkeltperson er ekskludert.

2. regjeringsår:
Inntektsskatt lik eller mindre enn 50 000 euro per år vil ikke lenger betale IBI på deres første bolig. Resten av høyere inntekter vil ha 50 % rabatt på avgiften. Selskaper, virksomheter og andre eiendommer som ikke er det første hjemmet til en enkeltperson er ekskludert.


3. regjeringsår:

 

Inntektsskatt lik eller mindre enn 100 000 euro per år vil ikke lenger betale IBI på deres første bolig. Resten av høyere inntekter vil ha 50 % rabatt på avgiften. 
Selskaper, virksomheter og andre eiendommer som ikke er det første hjemmet til en enkeltperson er ekskludert.

4. regjeringsår:
IBI vil ikke lenger bli betalt på den første boligen. Selskaper, virksomheter og andre eiendommer som ikke er det første hjemmet til en enkeltperson er ekskludert.


b)  Bonus på 100% sirkulasjonshastigheten på det første kjøretøyet for IRPF-inntekt mindre enn eller lik 18 000 euro per år.


c) Økning i sirkulasjonshastigheten for luksusbiler:

Super-biler,  Yachter, private jetfly. Nye satser tilpasset den økonomiske kategorien.


d) Omstrukturering og optimalisering av dagens sosialhjelpsorganisasjon og distribusjonssystem:

 

Skapelser av effektiv økonomisk bistand: som avhenger av og tilpasser seg hvert enkelt tilfelle og ikke mer generisk.  Hjelp tilpasset de reelle og nåværende behovene til hver enkelt eller familie.

 


2.- LIKE MULIGHETER:


Alle borgere uten utelukkelser av rase, kjønn, alder og sosial status må ha  de samme mulighetene til å kunne utvikle seg uten noen fordommer.

en)  Bygning  av nye barnehager og forbedring av de nåværende:

Vi skal bygge og muliggjøre barnehager i nye offentlige og gratis fasiliteter slik at barn fra Mijas får tilgang til en kvalitetsutdanning fra de er små.  

Disse nye barnehagene vil også få bedre infrastruktur, samt en helsepost bemannet av fagfolk.

ALT DIDAKTISK MATERIALER VIL VÆRE GRATIS. INGEN REGISTRERING ELLER GEBYRER BETALES. 


b) Bygging av en universitetscampus i Mijas (profesjonelle opplæringskurs er inkludert).

Vi vil garantere gratis påmelding til alle Mijas og deres barn (Mijas med minst 5 års registrering i kommunen). Vi vil skape  et system med universitetsstipend som støtter de mest trengende studentene.  

Bortsett fra de klassiske gradene (jus, ingeniør eller økonomi...) vil vi vike for moderne og nåværende grader med spesialisering i de nyeste språkene  IT og systemprogrammering, cybersikkerhet, internet of things, Blockchain og digitale operativsystemer.  På denne måten vil vi tiltrekke oss studenter fra hele verden og de store multinasjonale IT- og digitale selskapene som vil opprette datterselskaper i Mijas for å dra nytte av vår «Human Capital».


c) Opprettelse av spesialiserte sosiale sentre for å gi støtte og opplæring til borgere som er ekskludert fra arbeidslivet eller som trenger å oppdatere opplæringen sin.

Rekruttering av fagpersoner fra ulike kultursektorer som er i stand til å veilede, støtte og lære opp arbeidere gjennom aktuelle kurs relatert til markedsetterspørsel.

 

d) Vi vil omstrukturere det kommunale selskapet «Inserción Laboral de Renta Básica» for å tilpasse det til dagens behov.

Funksjonen til dette selskapet opprettet i 2011 er nå foreldet, å sette folk til å feie gater, selv om det er en anstendig jobb som andre, gir ikke muligheten til å skape nye jobber, lære opp arbeidere eller stimulere medfødte lidenskaper. 

Grunninntektsbedriften for arbeidsinnsetting, samtidig som den opprettholder muligheten for rengjøring av gater og offentlige områder (selges av brukeren), må gi hver arbeidstaker muligheten til å velge en arbeidssektor som passer best for deres ønsker eller lidenskaper.  

Av denne grunn vil vi, i samarbeid med hundrevis av Mijas-bedrifter (fra forskjellige økonomiske sektorer), opprette et program for opplæringsarbeid, gjennom "Jobbtrening"-kontrakter (kontrakter på 6 måneder til  1 år) uten kostnad for Mijas-bedrifter med lønn betalt av det kommunale selskapet.  

 

3.- FORSVARET AV STATERSKAP:


Vi vil beskytte  og vi vil forsvare rettighetene til alle borgere, slik at de igjen føler statens beskyttelse som noe godt, som et symbol på tillit og respekt i forsvaret av det felles gode:

a) Vi vil opprette en avdeling som heter "Nye operasjoner i Mijas"

Med et nødtelefonnummer tilstede 24 timer i døgnet av et team av kvalifiserte personer som vil ha flere ansatte avhengig av tid på døgnet og årstider, økende i de travleste timene eller i de mest problematiske månedene:

Denne nye avdelingen vil håndtere alle typer nødanrop og vil umiddelbart behandle hendelsen til den tilsvarende aksjonsavdelingen: politi, sivilvakt, brannmenn, helsevesen.


b) Vi vil lage mini politibrakke (prefabrikkerte) i de forskjellige boligområdene i Mijas:

De vil være operative fra kl. 23.00 til 07.00, spesielt i områdene med urbaniseringer som er praktisk talt uten tilsyn i dag. Hver minipolitistasjon vil ha minimum 2 biler og minst 6 tjenestemenn som jobber i løpet av disse 8 timene om natten. Denne operasjonen kan forlenges på dagtid etter behov  mål (for eksempel sommermånedene når urbaniseringer er mer besøkt).


c) Vi vil forsterke  politiets tilstedeværelse i storbyområdene i Mijas for å sikre maksimal sikkerhet for innbyggerne hele dagen og natten, spesielt i de mest konfliktfylte områdene i kommunen vår.


d) Vi vil opprette en ny CYBER-ATTACKS-avdeling:

1.- Vi vil danne et team av profesjonelle eksperter innen datasikkerhet  som vil gi direkte og umiddelbar støtte til innbyggere og selskaper som har vært ofre for dataangrep.

2.- Nettbaserte og ansikt-til-ansikt datasikkerhet og angrepsforebyggende kurs vil bli organisert.


e) Vi vil opprette en avdeling for å bekjempe kjønnsvold, barnemishandling og beskyttelse av eldre:

Å handle umiddelbart er løsningen for å utrydde problemet, derfor:

 

a.- Vi skal investere i humankapital ved å danne flere team av sosialarbeidere, psykologer og advokater.

b.- Krisesentre vil bli gjort tilgjengelig for disse menneskene som gir overnatting, assistanse og sosial og arbeidsmessig reintegrering til alle ofre som lider av sosial forlatthet og som befinner seg uten økonomiske ressurser.

 


4.- OMSORG AV STATERSKAP:


Helse og helse er et av de viktigste punktene i dette sosiale programmet og vil være vår absolutte prioritet:

a.- Vi vil umiddelbart gjennomføre struktur-, areal- og serviceforbedringer i  helsesenter (24 timer) i Las Lagunas de Mijas.


b.- Vi skal opprette nye primærhelsestasjoner (vi skal omstrukturere  tomme og ubrukte bygninger i Mijas kommune)  for å støtte de nåværende helsesentrene i Cala de Mijas og Las Lagunas.  2 av dem vil også ha en 24-timers nødtjeneste for å støtte Las Lagunas-tjenesten og unngå metning.


c.- Vi kommer til å øke antall ambulanser for hasteoverføringer fra legesentrene i Mijas til Costa del Sol sykehuset i Marbella (det nærmeste) eller til de andre sykehusene i Malaga-provinsene.


d.- Vi skal forhandle med Junta de Andalucía om å motta europeiske midler og tilstrekkelig kapital til bygging av et nytt makrouniversitetssykehus i Mijas. På denne måten vil vi ikke bare i årene som kommer ha en av de mest moderne sykehusstrukturene, men vi vil også ha en medisinsk skole som vil garantere oss spesialiserte leger og topp moderne medisin.

5.- SOSIAL STØTTE TIL UTLEIEBOLIG. INTERVENSJON FOR OKKUPIERT BOLIGER.


Våre forslag er følgende:

a.- For boligutleie:
Fremme månedlige tilskudd til utleie av boliger i henhold til areal, antall familiemedlemmer osv.

c.- Okkuperte boliger
Juridisk støtte til eiere berørt av ulovlige okkupasjoner.

 

6.- ØKOLOGI OG MILJØ (Flora og fauna), NATURRESURSER og VÅRE  KJÆLEdyr

Kommunen vår har en enorm naturarv som vi må ta vare på, øke og nyte godt av. For dette formål foreslår vi:

1) Fremme og be om erklæringen fra SIERRAS DE MIJAS-ALPUJATA NATURAL PARK, 29 000 hektar med naturpark som berører 10 kommuner, grønne lunger og naturreservater fra Malaga til verden.

2) Fremme og be om erklæringen av den første MARINE NATURALPARKEN I COSTA DEL SOL.  21 kvadratkilometer med kystlinje, for å beskytte strendene våre, kvaliteten på vannet vårt, livet i havet og posidonia-engene våre.


I tillegg ønsker vi for vår kommune:

a.- Bygging av nye parker (med en gjennomsnittlig størrelse på 5 000 m2 med skogkledde områder, plener, et lekeområde for barn og et GYM-maskinområde) i de forskjellige urbaniserte områdene i Mijas hvor det i dag kun er forlatte ledige tomter.


b.- I de områdene hvor det er mulig vil beholderne for organisk avfall og for innsamling av papir, glass og plast, herunder innsamling av olje, graves ned.

c.- For å kjempe mot plast vil vi være det første byrådet i Spania som muliggjør tilstrekkelige og gratis forsyningspunkter (omfordelt i hele Mijas bystyre) av renset vann med og uten gass til husholdningsbruk, tilgjengelig 24 timer i døgnet.

d.- Opprettelse av en dyrevelferdsavdeling:


Nevnte avdeling for dyrevelferd vil blant annet ha følgende funksjoner:


1) Forbedring av det kommunale regelverket for dyrevern i kommunen.


2) Fremme av audiovisuelle bevisstgjøringskampanjer om mishandling og forlatelse av dyr, samt fremme av ansvarlig adopsjon.


3) Innsamling av avdøde dyr i Mijas kommune, samt identifikasjon av dem ved hjelp av en Micro-Chip-leser og deres påfølgende forbrenning.


4) Kommunal kjæledyrkastrasjons-/chip-/rabiesvaksinekampanje.

 

5) Rettslige handlinger: Større samarbeid og samarbeid med sikkerhetsstyrker og organer i saker om dyremishandling.

e.- Vi skal bygge et gratis offentlig forbrenningsanlegg for kjæledyr og til redusert pris for andre dyr. Vi skal lage spesifikke hjelpemidler for foreninger og dyrevernere.

f.- Tilpasse vårt avløpsvannbehandlingssystem til de reelle behovene til befolkningen vår, og hjelpe alle urbanisasjoner, industrier og enkeltpersoner til å oppfylle vår forpliktelse til å rense avløpsvannet deres og ikke forurense.
 


7.- STRUKTURELL FORBEDRING OG ØKONOMISKE BOOSTPROSJEKTER


Kommunen Mijas er sammen med Costa del Sol et av de mest populære reisemålene for turister fra hele verden.

Denne kilden til rikdom som kommer fra turisme må komme alle innbyggerne i Mijas til gode, ikke bare ved å forbedre alle offentlige tjenestestrukturer, men også ved å fremme muligheter for innbyggerne i Mijas.

Av denne grunn foreslår vi følgende manøvrer:

1.- Opprettelsen av en "Vekst, Utvikling og Optimalisering av Mijas"-avdeling, som vil inkludere deltakelse av anerkjente fagfolk som er spesialisert i forskjellige sektorer: økonomiske, strukturelle og sosiale.
På den annen side vil denne avdelingen ha et team av observatører som skal utføre sitt arbeid i kommunens gater for å vurdere i første linje alle problemene som kan eller påvirker samfunnet vårt, som ødelagte fortau, fattige gater. tilstand, fraværende belysning eller mangelfull, og eventuelle strukturelle og operasjonelle problemer som påvirker Mijas-samfunnet som helhet.

2.- Tildeling av subsidier for etablering av økonomiske og sosiale prosjekter, og også for å tillate utvidelse eller vekst av eksisterende virksomheter.
Tildelingsprosessen vil bli mye enklere, og fagpersoner vil bli gitt gratis for å støtte og hjelpe hver enkelt søker.

 


8.- KONSTRUKSJON AV ET SYNSPUNKT AV GLASS

Vi skal forvandle Mijas til juvelen på Costa del Sol slik at den tiltrekker seg turister fra hele verden, og på denne måten produserer rikdom for alle Mijas.
Vi skal bygge det første glassutsiktspunktet på Costa del Sol, på en av åsene i Mijas.


Dette prosjektet vil bli medfinansiert av regionale, nasjonale og europeiske enheter.
Det skal hete: SOLENS SYNSPUNKT


Hennes KARAKTERISTIKKER:


a.- Konstruksjonen vil være MILJØBÆREKRAFTIG og helt autonom, den vil være basert på grønn energi. Vi skal lage en krystallplattform hengende i luften med kapasitet til 500 personer.


b.- Din inngang til Mijas vil alltid være gratis.


c.- El Mirador og alle dets komplementære fasiliteter vil bli fullstendig administrert av bystyret, uten konsesjoner eller anbud.


d.- El Mirador vil inneholde en kafeteria og en glassrestaurant.


g.- Alt overskudd som samles inn fra Mirador, samt fra restauranten og kafeteriaen, vil bli fullt investert i en kommuneplan for gjenbefolkning av trær og i etableringen av grønne områder i hele Mijas kommune. På denne måten vil vi øke miljøkvaliteten i kommunen vår.


9.- FIGUR AV ELDRE I MIJAS

a) Etablering av et nytt hjem for pensjonister i Las Lagunas de Mijas, og forbedringer i både det nåværende senteret i Mijas Pueblo og i La Cala de Mijas.

 

Pensjonistboliger må ha tilstrekkelige plasser for kulturaktiviteter for å holde pensjonistens kropp og sinn i aktivitet.

b) Gratis aktiviteter for pensjonister:


1. Golftimer og andre idretter, gratis for pensjonister.


2. Kunstneriske og kulturelle aktiviteter (kroppsuttrykk, musikk, teater, etc.), gratis for pensjonister.

c) Tilbud om bistand (økonomisk eller arbeidskraft), når pensjonen ikke når SMI.
 


10.- FRITID OG FRI TID I MIJAS

Retten til fritid og til å kunne nyte fritiden bør ikke være forbeholdt de med høyere kjøpekraft, men bør være en universell rett.

Så her er våre forslag:


1.- Gjenåpning av gamle kinoer i Mijas, med kommunal ledelse, med rabatterte priser for Mijas.


2.- Opprettelse av et fritidsrom på fredager, lørdager og søndager med ulike musikkprogrammer, sosiokulturell underholdning og konserter (Med GRATIS TILGANG FOR MIJEÑOS).


3.- Vi glemmer ikke kultur og kunst, så vi vil rehabilitere offentlige rom for å organisere kulturelle og kunstneriske møter gjennom hele året.


4.- Fremme bruken av det gamle steinbruddet i Sierra de Mijas som amfiteater og rom for arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Slutt på det sosiale programmet.

 


Vil du støtte #SoydeMijas-bevegelsen?


Hvis du likte vårt sosiale program og ønsker å uttrykke din støtte, kan du opprette din sosiale profil gratis på www.soydemijas.com (Mijas sitt sosiale nettverk) og/eller sende oss  et nettskjema fra denne adressen: https://www.soydemijas.com/participar  

Merk: Hvis du ønsker å delta som aktivt medlem av prosjektet, send oss en WhatsApp til telefonnummeret: +34662918154

7
8
9
10
puestos vacantes

VAKANJER I NGOEN #SoydeMijas

Vi vil at du skal være en del av historien.

Marco Musumeci.jpg

Marco Musumeci

Presidente

Doctor en ciencias económicas y empresariales. Especialista en Marketing Estratégico y Transformación Digital. Experto en políticas económicas de crecimiento y desarrollo de países y grandes entidades públicas y privadas.
Email: marco@musumeci.es
Web: www.musumeci.es

 
IMG-20220910-WA0000.jpg

Alberto Moro Bermejo

Responsable asuntos jurídicos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio del I. Colegio de Abogados de Málaga desde noviembre de 2001 con despacho profesional en Rivera del Sol, Mijas Costa.
 
Abogado Senior y Fundador de “Moro Bermejo Abogados”. Asesorando y representando a españoles y extranjeros durante más de 20 años en la Costa del Sol.

Pongo mis conocimientos al servicio de #SoydeMijas, un proyecto innovador, justo, social y equitativo que será beneficioso para todos los ciudadanos del municipio de Mijas.


 
IMG_20220502_135958.jpg

María José Curá de Rosa

Vicesecretaría acción social

Licenciada en Psicología. Máster en Intervención en ansiedad y estrés, Terapeuta en Adicciones en la Fundación del Padre Garralda. Diagnóstico e Intervención en Psicología Educativa. Profesora en Centros de Educación Especializada. Experta en Comunicaciones Sociales, con especial preocupación por los problemas educativos y emocionales. Participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas con el deseo de mejorar nuestra sociedad.


 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable RRPP y Seguridad

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.
 
logo persona.png

Puesto vacante

Responsable política municipal y comunicación

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Vocal

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas. 
Rocio Lizan.jpg

Rocio Lizán Ortiz
 

Responsable coaching personal y profesional

Especialista en Coaching personal y profesional. Formada en neurociencia (estudio del sistema nervioso) y bioneuroemoción (aumento del nivel de conciencia)Mi compromiso es: ayudar, inspirar y acompañar a las personas en su crecimiento personal y mental. Por ello participo activamente con voluntad y entusiasmo en la ONG Ciudadana #SoydeMijas 

 
Juan Cortes Quero.jpg

Juan Cortés Quero

Responsable conservación y manejo de los recursos naturales

Nacido en el corazón de Mijas y residente en las lagunas. 
Nací en el seno de una familia de pequeños comerciantes y con una experiencia bastante extensa en este sector. 
Me preocupa bastante la situación actual en que se encuentra nuestro entorno,
y dedicaré con ahínco y, por supuesto con el sector ecologista, la recuperación
de nuestros espacios naturales. 
logo persona.png

Puesto Vacante

Responsable urbanismo

Los interesados podrán entrar como nuevo miembros del consejo directivo sin renunciar a sus orígenes e ideologías políticas; aportando su sabiduría, su voluntad, sus ideas y el entusiasmo que todos necesitamos para poder mejorar nuestra sociedad y Mijas.


 
jorge1.jpg

Jorge Casas Gracia

Responsble de organización y acción territorial

Director Comercial con amplia experiencia en Consultoría Internacional.  Mis especializaciones abarcan los sectores  de: Hostelería, Turismo, Automoción, Inmobiliaria, Energías Renovables y Redes Digitales. Vivo en Mijas desde hace más de 10 años y mi deseo es el de  ayudar a su desarrollo institucional, social y económico. Por ello participo con mucha ilusión en el proyecto de la ONG Ciudadana #SoydeMijas.
 
Helena%2520Duchonova_edited_edited.jpg

Helena Duchonova

Responsable de cooperaciones

Empresaria y artista. Viviendo en Mijas desde 2015. Ha trabajado para grandes grupos multinacionales, entre ellos destaca la marca francesa Guerlain. Su responsabilidad es la de establecer acuerdos de cooperación con entidades publicas y privadas para fomentar el progreso económico y social de nuestra comunidad, de una forma sostenible y equitativa.


 
IMG-20220401-WA0011.jpg

Fuensanta Santos de la Rubia

Responsable de jubilados y tercera edad

Actualmente soy jubilada, aprender siempre es mi lema. Mis aficiones han estado vinculadas al mundo de la Cultura, Historia, Teatro y Folclore. Dirijo dos revistas, escribo en un periódico online y en un blog de denuncias que se llama El Grito de la Calle. Me duele profundamente la desatención y en ocasiones la discriminación de la persona jubilada en Mijas. Por eso, participo activamente en la ONG Ciudadana #SoydeMijas y pienso empeñarme para mejorar la calidad de Vida de todos los jubilados de Mijas.
 
jorge veterinario.jpg

Jorge A.Luque Garrido

Responsable de estructura de gestión y administración animal

Veterinario residente en Calahonda desde 1992. 
Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Especializado en Medicina veterinaria de atención primaria y Rehabilitación,
Fisioterapia y Medicina deportiva veterinaria.
Director y copropietario de centros veterinarios El Dogo Azul y Rehavet Sport.
Ilusionado en colaborar con un proyecto innovador que encamine a Mijas hacia un modelo de gestión de la población animal, sus recursos y alternativas. Porque soy de Mijas. 
anne foto.jpg

Anne Hernández

Responsable Comunidad Británica de Mijas

Nací en Inglaterra pero llevo viviendo en España desde hace 38 años y resido en Mijas desde ya 20 años. Ahora estoy jubilada pero fui profesora universitaria de Turismo y me especialicé en gestión de eventos, marketing, promoción, medioambiente y turismo sostenible. Actualmente soy presidente de una asociación que a día de hoy ha ayudado después del Brexit a más de 32.000 Británicos en toda España. El año pasado fui galardonada con un MBE por mis servicios a los Británicos en España. Participo en la ONG #SoydeMijas para representar y ser el punto de referencia para la comunidad Británica de Mijas.
 
Diego_edited_edited.jpg

Diego Ariza Cívico

Responsable seguridad y ciberseguridad ciudadana

Experto en legislación específica que afecta al mundo de la informática forense, delitos informáticos, Reglamento General de Protección de Datos y de los derechos elementales de las comunicaciones. Así como en las últimas técnicas en informática forense, hacking ético y seguridad informática.

 
Cristina.jpg

Cristina Sánchez Vallina

Responsable servicios veterinarios y bienestar animal

Soy Cántabra afincada en Fuengirola desde hace más de 20 años.
Recibí mi formación como veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en la ciudad Condal durante mis primeros años en la profesión.
Actualmente no estoy colegiada aunque utilizo mis conocimientos para ayudar en la asociación Mijas Felina, obviamente sin ánimo de lucro. Activa, resuelta y dispuesta siempre a ser mi mejor versión pongo mis conocimientos al servicio de la plataforma ciudadana #SoydeMijas.
IMG-20220427-WA0048.jpg

Manuel Serrano López

Responsable parques y jardines

Soy técnico en jardinería, parques y zonas verdes actualmente me dedico al mantenimiento y creación de jardines. Soy diplomado en gestión de residuos y con master en sistemas de gestión medioambiental queriendo ver Mijas más sostenible más verde y por ello pongo mis conocimientos y experiencias al servicio de ONG #SoydeMijas
 
maribel.jpg

Maribel Pérez Álvarez

Responsable de protocolo y eventos

Más de 25 años de experiencia profesional en la organización de eventos y actos oficiales. Mi afán solidario me llevó a trabajar en la Cruz Roja como responsable del departamento de Socios y Voluntarios. Durante mi experiencia en empresas como Sando, descubrí mi pasión por el Marketing y la organización de eventos, sector al cual me dedico en la actualidad, liderando las áreas de Comunicación, producción de eventos, relaciones públicas y medios. Desde el protocolo ponemos en alza el conjunto de reglas que rigen el ceremonial de actos oficiales y eventos, con sentido común, modernidad, honestidad, humildad, sin olvidar la dignidad que han de revestir todos y cada uno de ellos.

For å søke etter #SoydeMijas-kanalen på Telegram, klikk ganske enkelt på Telegram-forstørrelsesglassikonet og skriv #SoydeMijas

På denne måten vil du motta i sanntid alle de viktigste nyhetene fra Mijas og vår NGO.

Telegram-Canal.jpg

Telegram er en meldingsapp som WhatsApp, den er gratis og installeres på mobilen fra markedsplassen som enhver applikasjon.

Du kan også legge deg selv til kanalen ved å klikke på denne direktelenken:

https://t.me/SOYDEMIJAS

bottom of page